"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-21

Svensklärarutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet

NYHET Umeå universitets ämneslärarutbildning i svenska har fått omdömet Hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har genomfört en kvalitetsgranskning av ämneslärarutbildning i sju ämnen, däribland svenska. Omdömet för Umeå universitets utbildning blev Hög kvalitet. Bara drygt hälften av landets ämneslärarutbildningar i svenska med inriktning på gymnasieskolan fick detta omdöme.

Omdömet Hög kvalitet fick förra året också Grundlärarprogrammet med inriktning på F–3 och Grundlärarprogrammet med inriktning på 4–6 där svenska var ett av de utvalda ämnena.

Bedömargrupperna har identifierat flera positiva aspekter när det gäller kurserna i svenska i lärarutbildningarna. Den vetenskapliga förankringen är en sådan. Professionsanknytning och förberedelse för det framtida läraryrket är en annan.

– Vi är förstås glada över att det arbete vi lagt ner på utformningen av utbildningarna lett till hög kvalitet, säger Daniel Andersson, prefekt vid Institutionen för språkstudier. Här är förstås personalens kompetens avgörande. Våra lärarlag kombinerar hög vetenskaplig kompetens och gedigen erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan. Vi satsar även på samverkan med regionens skolor vilket ytterligare berikar våra utbildningar.

I forskningsmiljön Litum (Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet) ingår bland annat både språk- och litteraturdidaktiker.

– Litum är en mycket framgångsrik forskningsmiljö när det gäller läsning och skrivande som ju är centrala områden för svenskämnet. Det institutionsövergripande samarbetet när det gäller forskning återfinns också i lärarutbildningarna. Det är en viktig kvalitetsfaktor, påpekar Daniel Andersson.

Den täta kopplingen mellan ämnesstudier, ämnesdidaktik och VFU-besök kännetecknar all grund- och ämneslärarutbildning vid Umeå universitet. Den återfinns också i de övriga lärarutbildningarna vid Institutionen för språkstudier – engelska inom grundlärarprogrammen liksom i ämnena svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska och tyska i ämneslärarprogrammet.

– Vi utgår från att det som är styrkor i utbildningarna i svenska också är det i de andra ämnena. Nu ska vi arbeta vidare med några av de utvecklingsområden bedömarna identifierat så att våra utbildningar blir ännu bättre, avslutar Ingela Valfridsson, samordnare för lärarutbildning vid Institutionen för språkstudier.