"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-30

Sveriges största genusforskarkonferens hölls i Linköping

NYHET UCGS var självklart på plats och tillsammans med 360 andra genusforskare deltog våra forskare och doktorander i debatter, paneler och presentationer.

Temat på g16 var gränser, mobilitet och mobilisering och det syntes väl i valet av keynotepresentationer. Mara Lee, poet, romanförfattare och nyligen disputerad konstvetare inledde konferensen genom att tala om språk, skrivande och skapandet av den ”andra”. Med ett annorlunda grepp blandade hon sin presentation med poesi-uppläsningar och vi fick ta del av hennes tankar rörande identitet och etnicitet.

QTBIPOC

Konferensens andra keynote var Jin Haritaworn, docent i Race, Gender and Environment vid York University i Toronto. Jin Haritaworn hade känt sig tvungen att styra om delar sitt föredrag av hänsyn till det amerikanska valresultatet, som kommit att påverka inte bara HBTQ- grupper utan hela befolkningen i USA och resten av världen. Haritaworn talade om kärlek och hat och bilden av queer-rörelsens historia fram till pågående rörelser, som framväxten av QTBIPOC- i Toronto. ”I” står för ursprungsbefolkning (indigenous) och POC står för People of colour, en tydlig koppling till konferensens tema gränser, mobilitet och mobilisering.

Umeå universitet medverkar

G16 bjöd inte bara på intressanta keynotes, detta år var det också deltagarrekord då över 360 personer medverkade. Det fanns mycket att välja mellan när det kom till de parallella sessionerna. Från Umeå universitet medverkade tjugofem forskare och doktorander. De flesta av UCGS forskare deltog med paperpresentationer, medverkan i paneler och modererade samtal. Flera av de övriga Umeåforskarna som deltog är sedan tidigare knutna till UCGS på ett eller annat sätt, exempelvis Synne Myreböe och Daniel Nyström, båda från institutionen för idé och samhällstudier, litteraturvetaren Maria Jönsson från institutionen för Kultur och medievetenskaper, Maria Wester från UPL, och Lis-Marie Hjortfors doktorand vid institutionen för språkstudier och CESAM, centrum för samisk forskning. Det visar på bredden inom det genusvetenskapliga fältet.

Samisk identitet och kamp

Den tredje keynote-presentationen bestod av en panel med fokus på feministiska, teknovetenskapliga och samiska perspektiv. Den tog avstamp i litteraturvetaren Vuokko Hirvonens presentation om den samiska feministen Elsa Laula Renbergs arbete i början av 1900-talet. De andra forskarna i panelen band ihop ekofeministisk kamp med andra underrepresenterade grupper och kopplade samman detta med kapital och tillväxt. Den samiska filmaren och konstnären Liselotte Wajstedt visade en kortfilm och talade om identiteten som same i exil.

Konferensmiddag med Viktoria Kawesa

Efter torsdagskvällens konferensmiddag hölls Viktoria Kawesas keynoteföredrag. Hon är doktorand i genusvetenskap på Tema Genus vid Linköpings universitet, men hon är också en av frontpersonerna i Feministiskt initiativ. Under kvällens föredrag talade hon under titeln ”Svarta kroppar och vit vrede”, om proteströrelsen Black Lives Matter och om hur debatten om svartas kamp och identitet i Sverige skiljer sig från debatten i USA.

Konferensen arrangerades av Tema Genus och Forum för genusvetenskap vid Linköping universitet i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund. Detta var den tredje i raden av nationella genuskonferenser efter starten 2012 i Göteborg. År 2014 hölls som bekant g14 - Att utmana makten i Umeå, arrangerad av UCGS, bland andra. Det återstår att se vilka som arrangerar nästa konferens som troligen kommer heta g18.

Redaktör: Emma Skog