"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-18

Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017

NYHET Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Motiveringen löd: Margareta Molin Thorén är en kollega som i många år lagt ner ett stort arbete i förbundets etiska kommitté. Etiska frågor har alltid varit viktiga för tandläkarkåren. Det handlar om hur vi i vardagen möter både kollegor och patienter. Vi har ett stort ansvar som vi måste leva upp till. Behovet av att diskutera etik har därför alltid varit stort och dina insatser för att driva dessa frågor har varit till stor gagn för förbundet och dess medlemmar. För detta vill vi hedra dig med Gotthard Dahlén medaljen.