"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-05

Studiekoordinator för forskarskolan SWEAH

NYHET Uppdrag som studiekoordinator för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), ledigkungörs.

Uppdraget som studiekoordinator för SWEAH omfattar 40% av heltid och är tidsbegränsat till perioden 2023-01-01 t o m 2025-12-31. Uppdraget är placerat vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lund. Arbetet kan till stora delar utföras på distans men förutsätter några arbetsdagar per år i Lund samt medverkan vid fysiska träffar vid andra partnerlärosäten i landet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser självständigt arbete som studiekoordinator för den tvärvetenskapliga Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, koordinerad av Lunds universitet (http://www.sweah.lu.se).

Studiekoordinatorn ingår i forskarskolans ledningsgrupp och är sammankallande i forskarskolans pedagogiska arbetsgrupp. Uppdraget innefattar utveckling, planering och genomförande av kurser på forskarnivå, kontakter med forskarskolans partners, doktorander och handledare, arbete med kvalitetsutveckling och utvärdering, dokumentation (inklusive vetenskaplig publicering relaterad till forskarskolans utveckling och resultat), information och marknadsföring, mm. Även aktiv medverkan i utveckling och genomförande av aktiviteter och praktiskt mentorskap till stöd för meriteringen och karriärutvecklingen för de postdoktorer som har årliga uppdrag för SWEAH ingår i uppdraget.

Betydande delar av forskarskolans verksamhet ges som distansutbildning, vilket innebär kontinuerligt arbete med den datorbaserade lärandeplattformen Canvas. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. Innehavaren av uppdraget förutsätts bidra till den långsiktiga kvalitetsutvecklingen av utbildningen på forskarnivå och postdoktoralt stöd inom forskningsområdet åldrande och hälsa, nationellt och internationellt.

Särskilda förutsättningar

Mot bakgrund av att uppdraget avser arbete inom ett samfinansierat konsortium med långsiktiga ambitioner är det en förutsättning att den sökande har en tillsvidareanställning eller visstidsanställning som sträcker sig minst t o m 2025-12-31, vid något av de partneruniversitet som ingår i SWEAH.

Uppdraget och dess finansiering kommer att regleras i ett avtal som upprättas mellan Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, och uppdragstagarens arbetsgivare.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder

För uppdraget krävs doktorsexamen inom område av relevans för tvärvetenskaplig utbildning om åldrande och hälsa på forskarnivå samt utnämning till oavlönad docent i för uppdraget relevant ämne.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för tvärvetenskaplig forskning inom området åldrande och hälsa. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med olika typer av forskningsdesigner är av vikt. Mycket goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska är ett krav. Den sökande måste ha goda förutsättningar för att långsiktigt medverka till en stark utveckling av den tvärvetenskapliga utbildningen om åldrande och hälsa på forskarnivå, såväl nationellt som internationellt. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och internationellt forskningssamarbete är meriterande.

Avseende pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas på skicklighet vad gäller utbildning på forskarnivå. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik handledning av doktorander (som huvudhandledare eller biträdande handledare) är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av utveckling och ledning av seminarieverksamhet och kurser på forskarnivå, arbete inom forskarskola, kvalitetsarbete och utvärdering är meriterande. För uppdraget krävs även dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Kontaktperson för ytterligare upplysningar om uppdraget:
Koordinatorn för Nationella forskarskolan, professor Susanne Iwarsson,
Tel: 046 222 1940; e-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Ansökan i pdf-format ska vara inkommen till forskningsadministratör Stina Elfverson, stina.elfverson@med.lu.se senast 2022-08-31.

Ansökan ska omfatta:
• Personligt brev med motivering till ansökan som studiekoordinator
• Vidimerat CV (max 2 sidor)
• Vidimerad sammanställning av pedagogiska meriter (max 3 sidor)
• Publikationslista, indelad i originalpublikationer, böcker/bokkapitel/etc, populärvetenskapliga publikationer samt konferensbidrag.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.