"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-20

Ta del av Mötesplats SM-veckan 2021

NYHET Mötesplats SM-veckan, som genomfördes digitalt 30 juni-2 juli, bjöd på digitala seminarier samt föreläsningar med fokus på forskning kring idrott och evenemang som ännu går att ta del av.

Text: Anna-Karin Eriksson

Pandemin stoppade SM-tävlingarna i början av sommaren under SM-veckan i Halmstad, däremot kunde Mötesplats SM-veckan genomföras. Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal, inspiration och kunskap om aktuell forskning, idrott och evenemang och går att ta del av via SM-veckans Youtube-kanal.

På programmet Mötesplats SM-veckan 2021 fanns bland annat ”Vägen mot eliten – att kombinera elitidrott och studier”. Efter en kort introduktion till området och forskningen gällande Dubbla karriärer i Europa genomfördes en paneldiskussion med representanter från såväl akademin som idrottsrörelsens olika nivåer. I panelen fanns bland annat Pernilla Eriksson, områdeschef Idrottshögskolan Umeå universitet, representerad. I det moderatorledda samtalet delade panelen sina erfarenheter, lyfte de särskilda utmaningar elitidrottande studenter har samt samtalade kring hur vi bäst främjar deras möjlighet att utvecklas mot världseliten parallellt med en universitetsutbildning.

Se seminariet och paneldebatten Vägen mot eliten och arbetslivet – att kombinera elitidrott och studier.