"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-18

Tanten, Känslan, Flickan - inbjudan till workshop

NYHET Hågkomster av feminism och feminin förflutenhetMinne, arkiv och memoarer5 mars 2014Samvetet, Samhällsvetarhuset, plan 5

För drygt två år sedan etablerades det, genom det tvärvetenskapliga och genusvetenskapliga samarbetsprojektet Tanten, Känslan, Flickan (TKF), en organiserad plattform för de forskare vid Umeå Universitet som utifrån olika perspektiv intresserat sig för tantforskning, emotionsforskning och flickforskning. En tematik som sedan dess varit central inom TKF- kretsen har varit hur olika feminina och feministiska minnesnarrativ kan förstås dels i relation till ålder och generation, dels i relation till dåtida respektive nutida maktrelationer. En närliggande fråga är vilka slags metoder respektive vilka slags material som skulle kunna användas för att skapa ett vetande om hur detta påverkar flickors, kvinnors och tanters varande i världen samt de berättelser som kan berättas om den levda erfarenheten av dessa positioner.

För att fördjupa och vidareutveckla samtalet kring detta frågeområde anordnas en workshop den 5 mars på temat ”Hågkomster av feminism och feminin förflutenhet. Minne, arkiv och memoarer”. Workshopen finansieras av Genusstudier, Stark forskningsmiljö.

I samband med workshopen kommer Fanny Söderbäck (Siena College, Albany, NY) och Bodil Formark (Umeå Universitet) och att hålla varsin keynote. Vi ber er observera att Fanny Söderbäck i samband med sitt besök i Umeå också kommer att hålla ett textseminarium vid UCGS Högre Seminarium den 4 mars, kl.13.15. Mer information om seminariet ”Encountering the Stranger Within: On Time and Timelessness in Kristeva and Freud” finns här:
http://www.ucgs.umu.se/forskning/seminarier/hogre-seminariet/ 

Inbjudan

Redaktör: Anna Croon Fors