"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-28

Tantflickans & Flicktantens dag – populärvetenskap och teater

NYHET Flickiga prinsessor, Tantteater och livsviktiga mostrar är bara en del av det som kommer att presenteras lördagen den 1 mars, då det hålls en populärvetenskaplig föreläsningsserie under rubriken: Tantflickans & Flicktantens dag.

Temadagen är arrangerad av institutionen för kultur- och medievetenskaper och forskningsnätverken TantForsk! respektive FlickForsk!, Umeå universitet, och vill inspirera åhörarna till ett uppvaknande i jämställdhetsfrågor.
 

Under temadagen presenteras forskning från TantForsk! och FlickForsk! TantForsk! studerar en grupp som tidigare ofta osynliggjorts inom forskningen; de äldre kvinnorna. FlickForsk! är ett nordiskt och tvärvetenskapligt nätverk för som syftar till att samla forskare som utifrån olika perspektiv forskar om ung femininitet.

Olika typer av skärningspunkter

Bodil Formark, historiker och samordnare vid Externa relationer och Marianne Liliequist, professor i etnologi, båda Umeå universitet, berättar att bakgrunden till att dagen arrangeras kan spåras till att skilda men delvis överlappande grupper av forskare vid Mittuniversitetet respektive Umeå Universitet ungefär samtidigt började intressera sig för att utforska och diskutera olika typer skärningspunkter mellan femininet och ålder, generation, kropp och tid. 

– Vid Mittuniversitetet bildades nätverket FlickForsk! 2008 och strax därefter föddes det eventuellt lite mognare nätverket TantForsk i Umeå. Vid samma tidpunkt uppstod Tantteatern, med liknande syfte som TantForsk!; att problematisera bilden av den äldre kvinnan, säger Bodil Formark.

– Det har sedan dess funnits diskussioner mellan nätverken och planer på att arrangera något tillsammans. Kulturhuvudstadsåret kändes som ett perfekt tillfälle att både samarbeta och att vända sig utåt, säger Marianne Liliequist. 

Gemensamma rottrådar

De olika presentationerna spänner över en mängd olika ämnen – från mostrar via rocktjejer till åldrande kvinnans kroppsliga situation och existentiella belägenhet. Men en gemensam rottråd hos flera är nog en förståelse av flickan och tanten som gestalter som det finns en relation mellan.

– Tanten och flickan kan ju på sätt och vis förstås som femininitetetens marginalvarelser, som förbinds av den mer omtalade och också mer beforskade kvinnan. Men också detta att det finns en förfluten flicka i tanten och en tant i vardande i flickan, säger Bodil Formark. 

– Hur erfarenheten av att ha varit flicka exempelvis dröjer sig kvar, berättas och kanske konstant omtolkas under livets gång. Något som ju också namnet på dagen är ett uttryck för.

Både när det gäller tant- och flickforskning har de fälten fått stor uppmärksamhet, vad beror det på att intresset tycks vara så stort?

– Det här är en fråga som det finns många svar på. Men helt klart är att det finns ett brett intresse, både bland forskare och hos allmänheten, för de frågor som undersöks inom tant- och flickforskningen. Och vi tror att det säger något om att flickan och tanten kanske tidigare har varit lite undanskuffad inom forskningen, menar Bodil Formark.

– Men också att det å ena sidan finns en massa erfarenheter, känslor och upplevelser om flicktiden och tanttiden som det finns ett behov att prata om och å andra sidan en massa idéer om flickan och tanten i kulturen som det behövs forskning för att förstå och kunna problematisera.

Vad vill ni få ni få ut av dagen?

– Vi hoppas nog mest att de som kommer och lyssnar på föredragen skall få ut något av dagen. Att allmänheten får en chans att få inblick i den forskning som bedrivs inom nätverken. Om vi sedan kan förvandla Kulturhuvudstadsåret till Kulturtantshuvudstadsdagen så är vi nöjda, säger Marianne Liliequist.

– Det vill säga en dagslång hommage till kulturtanterna som bär och ser till att kulturlivet fortsätter leva. Och kanske kan också temadagen bli en början på ett fördjupat samarbete mellan nätverken som sträcker sig långt efter 2014 och även mellan nätverken och Tantteatern.

Kontakt: Marianne Liliequist, tel +46 90 786 69 94,
marianne.liliequist@umu.se

Tid & plats: lördag 1 mars, kl 10.00-15.00, Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2, Umeå

Program

10.00 Kort inledning. Marianne Liliequist, etnologi.
10.10 En tant att tänka med. Karin Lövgren, etnologi.
10.40 Rocken spelar roll! Om unga kvinnliga rockmusiker. Marika Nordström, etnologi.
11.10-11.25 Paus
11.25 Från flickig prinsessa till tant. En studie av Elin Ek. Ann Enström, Drama, teater, film.
11.55 Tanten talar tillbaka! Annelie Bränström Öhman, litteraturvetenskap.
12.25 Tantteatern samt sopplunch.
13.30 På besök i barnlitteraturens flick- och tantgalleri. Eva Söderberg, litteraturvetenskap.
14.00 Livsviktiga mostrar. Katarzyna Wolanik Boström, etnologi.
14.30 ”Jag började få intresse för min framtida person.” Äldre kvinnor berättar om sitt förflutna. Bodil Formark, historia.

Tantflickans & Flicktantens dag är en del av Challenging Power. Challenging Power är en samlingsrubrik för olika arrangemang under kulturhuvudstadsåret och handlar om att utmana maktförhållanden, att lyfta frågor om norm och makt i ett strukturellt sammanhang för att få till stånd långsiktiga förändringar.

Läs mer om Challenging Powerumea2014.se

Redaktör: Per Melander