"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-07 Uppdaterad: 2022-10-10, 14:16

AI inom politik och media

NYHET Den 13 oktober möts forskare och näringsliv för en unik nationell diskussion i Umeå, Stockholm och Göteborg om AI:s inverkan på radio- och tv- och spelbranschen samt på politisk kommunikation. Hur kommer artificiell intelligens (AI) att forma dessa områden? Och hur kommer politik och politiska budskap att påverkas av vår ökande användning av sociala medier?

Text: Hanna Nordin

För att öka förståelsen för hur artificiell intelligens (AI) påverkar mediebranschen anordnar det nationella forskningsprogrammet WASP-HS och WARA Media and Language en eftermiddag på temat AI och medier.

– Från mikroreklam och musikproduktion till personliga nyheter - tillämpningarna av artificiell intelligens inom mediesektorn är både positiva och användbara, men kan också vara farliga. Samtidigt har den kreativa sektorn alltid varit tidigt ute med AI-teknik, och deras insikter och erfarenheter bidrar till ytterligare innovation inom AI, säger professor Virginia Dignum, programföreståndare för WASP-HS.

– Det finns ett behov av kontinuerliga tvärvetenskapliga diskussioner med flera intressenter för att förstå och tillämpa fördelarna och begränsa de negativa användningarna. Vi är glada över att kunna skapa denna plattform så att diskussionen mellan den akademiska världen och industrin kan börja. Tillsammans kan vi förstå var vi befinner oss i dag och vilken typ av framtid vi vill lägga grunden för, fortsätter Virginia Dignum.

Rundabordsdiskussioner

Forskare och representanter från till exempel medieföretag och spelföretag kommer att delta under eftermiddagen, och rundabordssamtalen kommer att äga rum samtidigt i Umeå, Stockholm och Göteborg.

– Dagens mediebransch är i många avseenden helt digital, vilket skapar goda förutsättningar för att automatisera arbetsflöden med hjälp av AI. Det finns både stora förväntningar och farhågor om hur detta kommer att påverka branschen, så det är viktigt att intressenterna träffas och utvecklar sin förståelse för den nya tekniken", säger Johanna Björklund, projektledare för WARA Media and Language.

Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, kommer att leda ett av rundabordssamtalen på temat AI och politik.

– Politiken kring AI som teknik är avgörande för framtiden. Hur ska AI utvecklas? Varför och av vem? I vilka syften? AI-verktyg har också kommit att användas alltmer i politiska syften. Det handlar bland annat om personliga annonser, robotar som kan snedvrida den politiska dialogen i samhället och så vidare. I båda dessa fall är det viktigt att diskutera AI i relation till maktförhållanden och manipulation i samhället, säger professor Simon Lindgren.

Diskussionerna sammanfattas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på WASP-HS i mitten av december. Delar av evenemanget kommer att finnas tillgängliga på nätet.