"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-08

"The Writing Lab" ska hjälpa studenterna med engelskan

NYHET Den 15 januari inleds ett försök vid Umeå universitet med en engelsk språkverkstad, The English Writing Tutorial Lab, där studenter som skriver uppsatser, rapporter eller avhandlingar på engelska kan få hjälp med sitt skrivande.

– Det här har länge varit ett önskemål från de utbildningar där många skriver på engelska, säger Lars Hübinette, koordinator för engelska vid institutionen för moderna språk. Det är en kvalitetsfråga. Språk och innehåll är hårt kopplade till varandra. Språkliga brister i t ex ett examensarbete kan vara så distraherande att innehållet blir sekundärt.

Studenter som önskar språklig hjälp med sina alster kan antingen boka tid hos den språkkonsult som svarar för verksamheten eller komma på vissa drop-in-tider. The Writing Lab kommer också att ge ett antal öppna skrivkurser per termin. Mer information kommer inom kort på www.eng.umu.se.

Verksamheten kommer att vara förlagd till engelska avdelningen vid institutionen för moderna språk och bedrivas i samarbete med Språkverkstaden vid Studentcentrum. Försöket kommer att pågå i tre terminer inom ramen för ett projekt för utökning av Umeå universitets internationella utbildningskapacitet.

För mer information, kontakta gärna Lars Hübinette, institutionen för moderna språk/engelska Tel 090-786 63 39 eller e-post: lars.hubinette@engelska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink