"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-11

Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

NYHET Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande. Enligt motiveringen utgör de en inspirationskälla och förebild för andra forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat.

– Vi är glada att vår forskning vid universitetet och vår strävan att skapa ett företag i Umeå som kan konkurrera på global nivå inom typ 2-diabetesområdet, uppmärksammas på detta sätt, säger Thomas och Helena Edlund.

2001 var Helena och Thomas Edlund med och bildade företaget Betagenon AB som utvecklar nya läkemedel för att behandla typ 2 diabetes och andra sjukdomar kopplade till övervikt och stillasittande. Under ledning av Thomas Edlund har företaget tagit fram en unik läkemedelskandidat som aktiverar AMPK, ett viktigt enzym som anses stå för de många goda effekterna på kroppen av träning och reducerat kaloriintag. Identifieringen av kandidatsubstansen bygger till viss del på Helenas forskning rörande de cellulära mekanismer som stör funktion av de insulinproducerande beta-cellerna och därmed leder till utveckling av typ 2-diabetes. Forskningen har lett till banbrytande, internationellt uppmärksammade upptäckter rörande dessa mekanismer, vilka har vidareutvecklats inom Betagenon, där Thomas Edlund är VD och Helena Edlund forsknings- och utvecklingschef. Ett genombrott i år är de tester av substansen i människa som startats med målet att utveckla ett nytt läkemedel för att förhindra/bota diabetes och andra sjukdomar orsakade av vår västerländska livsstil.

Thomas och Helena Edlund är båda internationellt ledande inom sina forskningsområden och deras forskning har genererat flera vetenskapliga priser. Resultaten har också legat till grund för eller ingått som viktiga komponenter i företag som de varit med och grundat.

Thomas Edlund var redan 1985 en av de forskare, som baserat på bland annat Edlunds utvecklingsbiologiska spetsforskning, grundade bioteknikföretaget Symbicom där han var aktiv i företagets drift och ordförande i företagets vetenskapliga råd. Under senare halvan av 1990-talet var både Thomas och Helena Edlund vetenskapliga rådgivare till Ontogeny Inc., och Curis Inc., Cambridge MA, USA. Thomas Edlund har också varit inblandad i grundandet av företagen Innate Pharmaceuticals AB och Uman Genomics.

Thomas och Helena Edlund har genom framgångarna med Betagenon och deras tidigare arbete, gjort framstående insatser när det gäller att nyttiggöra forskningsresultat. De är därför, enligt motiveringen, synnerligen värdiga mottagare av Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet
Telefon: 070-277 89 97

Helena Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet
Telefon: 090-785 44 29

Pressbild för nedladdningFoto: Mattias Pettersson
 

Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning

I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj.

Priset med entreprenörskapsinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

Redaktör: Lena Åminne