Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 30 okt, 2017

Tidiga avhopp beror sällan på social bakgrund

NYHET Det är stora skillnader mellan programmen för hur många studenter som fortsätter utbildningarna efter sex terminer. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet där man även har tittat på vilka studenter som slutar. Umeå universitet ligger i mitten för flertalet utbildningar.

Flest studenter hoppar av från ämneslärarprogrammet, där mindre än hälften av studenterna är kvar efter sex terminer. Minst hoppar studenterna totalt sett i landet av från läkarprogrammet.

Siffrorna varierar en del över landet. På de flesta utbildningar ligger Umeå universitet i mitten bland lärosätena för hur många studenter som fortsätter. På socionomprogrammet är Umeå näst bäst med 83 procent av studenterna som fortsätter här.

Silverplats blir det även på juristprogrammet med 82 procent och civilingenjörsprogrammet med 77 procent. På läkarprogrammet hamnar Umeå däremot på jumboplats med flest avhopp. Skillnaden mellan lärosätena är dock liten och så många som 81 procent fortsätter sin läkarutbildning i Umeå. En del väljer att fortsätta läkarstudierna närmare sina hemtrakter söderut. Det är något som man räknar med och Umeå har inga problem att uppfylla utbildningsuppdraget.

När det gäller vilka studenter som väljer att hoppa av utbildningar som de har satsat tid och pengar på att börja, visar UKÄ-rapporten att män i större utsträckning än kvinnor hoppar av. Det är särskilt tydligt på kvinnodominerade utbildningar som förskollärar- och sjuksköterskeprogrammen. Utländsk bakgrund ökar också risken för avhopp, vilket syns mest på lärarutbildningarna.

Även låga gymnasiebetyg ökar risken för att sluta i förtid. Däremot har social bakgrund enbart betydelse för dem som lämnar civilingenjörsprogrammet. För alla övriga utbildningar hittades inget samband mellan avhopp och föräldrarnas utbildningsnivå.

– Vi kan bli bättre på att stimulera studenterna att söka upp det stöd som finns. Ett arbete med att förbättra mottagningen av nya studenter har dragit igång och vi vill arbeta med hela det första studieåret för att stödja studenter på olika sätt, säger Umeå universitets vicerektor med ansvar för utbildning Heidi Hansson.

Till UKÄ:s rapport Tidiga avhopp från högskolan

Foto: Mikael Lundgren
 

Redaktör: Ola Nilsson