"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-19

Tidigare halskärlsoperationer skulle rädda många från stroke

NYHET Om halskärlsoperationer utfördes tidigare än de gör idag skulle 70 strokeinsjuknanden undvikas varje år i Sverige. Det skriver Elias Johanssons i den doktorsavhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 27 oktober.

Elias Johansson.

Hittills har rekommendationen varit att en halskärlsoperation bör bli av inom två veckor från senaste symtom. I avhandlingen påvisas att många insjuknar i en stroke innan operationen genomförs. Dessa insjuknanden skulle i de allra flesta fallen kunnat undvikas med en tidigare operation.

Att man kan insjukna i stroke på grund av att uttalad åderförkalkning i de främre halsartärerna släpper ifrån sig blodproppar är välkänt. Hos cirka en av tio personer som drabbas av en stroke är orsaken åderförkalkning i främre halskärlen. Genom att operera bort åderförkalkningen kan man rädda människor från att drabbas av stroke. Sedan flera år är det välkänt att dessa halskärlsoperationer ska utföras inom 2 veckor från senaste symtomet.

I avhandlingen från Umeå universitet visar Elias Johansson att en av sju personer med en nyligen inträffad stroke och uttalad åderförkalkning i halskärlen drabbas av en ny stroke under de två första veckorna efter sitt senaste symtom, innan halskärlsoperationen blev av. De allra flesta av dessa återinsjuknanden skulle ha undvikits om halskärlsoperationerna genomförts tidigare. Återinsjuknandena inträffade trots att patienterna i studien fick den bästa medicinska behandlingen.

I avhandlingen visas också att fördröjningen till halskärlsoperationerna har minskats avsevärt de senaste åren. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättring. Om de halskärlsoperationer som utförts i Sverige de tre senaste åren skulle ha blivit utförda ännu tidigare skulle ytterliggare 70 strokeinsjuknanden räddas per år i Sverige.

– En stroke som beror på uttalad åderförkalkning i halsartärerna är ett fruktat tillstånd eftersom patienterna har en mycket hög risk att drabbas av ytterliggare en stroke, trots att vi ger dem den bästa medicinska behandlingen. Patienter som nyligen insjuknat måste opereras inom några dagar för att det nya strokeinsjuknandet ska kunna undvikas, säger Elias Johansson.

Elias Johansson är huvudsakligen uppväxt i Avesta, påbörjade sina läkarstudier i Umeå 2002, tog läkarexamen 2009. Kontakta honom gärna på
e-post elias.johansson@medicin.umu.se
mobiltelefon 0720-46 64 60

Torsdag 27 oktober försvarar Elias Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, Umeå universitet sin avhandling med titeln Carotid Stenosis (svensk titel: Karotisstenos).
Disputationen inleds klockan 13.00 i Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Arne Lindgren, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46396

Redaktör: Bertil Born