"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-31

Tidigare Umeåforskare får Göran Gustafssonpriset

NYHET Ruth Palmer – som fram till 2014 var professor i molekylär genetik vid Umeå universitet – tilldelas Göran Gustafssonpriset för sina betydelsefulla upptäckter kring funktion och reglering av ett viktigt tyrosinkinas som kontrollerar cellulär signalering och utveckling.

Efter ett flertal arbeten om kinaser, enzymer som fosforylerar andra proteiner och därmed reglerar deras aktiviteter hos människan, började Ruth Palmer i mitten av 1990-talet att använda den välbekanta bananflugan Drosophila melanogaster som modellsystem. Tyrosin-kinasreceptorn ALK och dess utvecklingsbiologiska roll karaktäriserades i en serie arbeten som publicerades i de främsta tidskrifterna, inklusive Nature, Cell och Development.

Studien i Nature identifierade ett protein som aktiverar ALK i bananfluga. Det är känt att hos en människa kan ett felaktigt fungerande ALK-protein leda till vissa typer av cancer, bland annat lymfom, neuroblastom och lungcancer. De senaste åren har Ruth Palmer återvänt från studier av bananflugor till studier av människan och bland annat studerat hur mutationer hos patienter påverkar receptorns egenskaper.

ALK är en receptor, som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler till exempel i en nervcellsomgivning, och fungerar därför bra för läkemedelsbehandling, exempelvis vid vissa typer av lungcancer. Nyligen beskrev Ruth Palmers forskargrupp att två proteiner hos människa, som befunnits aktivera en närbesläktad receptor, även kan aktivera ALK-receptorn. Utöver sina studier av ALK hos människa gör Ruth Palmer också studier av ALK i mus, bland annat i syfte att kunna testa möjligheterna att hämma ALK-signaleringen.

Ruth Palmer var professor i molekylär genetik vid Umeå universitet åren 2010 till 2014 och blev därefter professor i cellbiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Varje pristagare av Göran Gustafssonpriset får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kr.

Mer om Ruth Palmers forskning

Läs mer om Göran Gustafssonpriset hos Kungliga Vetenskapsakademien

För mer information, kontakta gärna Ruth PalmerTelefon: 031-786 39 06
E-post: ruth.palmer@gu.se

De senaste årens mottagare av Göran Gustafssonpriserna

2016 års pristagare
Volodymyr Mazorchuk, professor, Uppsala universitet, Felix Ryde, professor KTH, Xavier Crispin, professor, Linköpings universitet, Ruth Palmer professor, Göteborgs universitet, Olle Melander, professor, Lunds universitet.

2015 års pristagare
Kaj Nyström, professor vid Uppsala universitet, Egor Babaev, professor vid KTH, Richard Neutze docent vid Göteborgs universitet, Mattias Jakobsson, professor vid Uppsala universitet och Erik Ingelsson, professor vid Uppsala universitet.

2014 års pristagare
Emmanuelle Charpentier professor vid Umeå universitet, Anna-Karin Tornberg, professor vid KTH, Johan Åkerman, professor vid Göteborgs universitet, Per Hammarström, professor vid Linköpings universitet och Fredrik Bäckhed, professor vid Göteborgs universitet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz