"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-09

Tolv godkända på praktiskt delprov på kunskapsprov för läkare

NYHET Den 28-29 mars genomfördes praktiskt delprov inom ramen för kunskapsprov för läkare med utbildning i tredje land. Av 33 som prövades godkändes 12, vilket är det lägsta utfallet hittills på ett praktiskt delprov.

- De tolv som godkändes på provet kan nu ansöka om att få göra praktisk tjänstgöring. De har på provet visat att de har teoretiska kunskaper och praktiska förmågor på liknande nivå som studenter som lämnar den svenska grundutbildningen och är på väg in i allmäntjänstgöring, säger Magnus Hultin, Programdirektör för läkarutbildning vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet.

- Under den kommande praktiska tjänstgöringen visar de som går kunskapsprovsvägen till legitimation att de kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter på patienter och att de kan verka i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, tillsammans med övrig personal.

Provet genomfördes vid Sahlgrenska akademins simulatorcentrum på Mölndals sjukhus. Under den första dagen genomför de prövande fjorton kortare stationer där de får visa sin förmåga att genomföra en avgränsad del av en klinisk situation. Under den andra dagen väntar fyra stationer med längre uppgifter, exempelvis att ta anamnes med en psykiatrisk patient (skådespelare) eller att genomföra ett mottagningsbesök.

- Det är den femte gången som vi genomför provet tillsammans med fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi är oerhört glada och tacksamma över den insats som görs av våra kollegor. De stationer som de prövande genomförde speglar väl förmågor som förväntas kunna genomföras av nyutexaminerade svenska läkare som är på väg mot legitimation, säger Magnus Hultin. De som inte godkändes har fått återkoppling om vilka brister som lärarlaget såg och vi hoppas att snart få träffa dem igen, efter att de övat mer.

- Det går inte utifrån provet att med säkerhet uttala sig om orsaken till att det blev färre godkända denna gång. Vid det praktiska prov som genomfördes i slutet av februari var andelen godkända betydligt högre. En möjlighet är naturligtvis att det vid detta tillfälle var en stor andel som mycket nyligt godkändes på det teoretiska delprovet och att de ännu inte hunnit förbereda sig tillräckligt.

Totalt har nu 288 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat, och 184 har också klarat det praktiska delprovet. Förutom de teoretiska och praktiska kunskapsproven, krävs godkänd kurs om 7,5 högskolepoäng i författningskunskap samt godkänd praktisk tjänstgöring i sex månader.

Umeå universitet har genom avtal med Socialstyrelsen det nationella uppdraget att ordna det svenska kunskapsprovet för läkare från länder utanför EU/EES och Schweiz.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09