"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-22

Torkel Molin får Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023

NYHET Torkel Molin, universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023 på 30 000 kr.

Text: Per Melander

Motivering:

Torkel Molin får priset för sin pedagogiska gärning som bygger på gedigna kunskaper om kulturarvssektorn, samt området som rör kulturellt entreprenörskap, vilket gör honom unik som lektor i branschen. Med stor rutin, ett ständigt pågående pedagogiskt förnyelsearbete och tillit till studenternas självständiga förmågor är han en uppskattad lärare och kollega.

Torkel Molin är universitetslektor i museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Han undervisar huvudsakligen på Branschutbildningen för museer och kulturarv, samt Programmet för kulturentreprenörskap. Han har dessutom programansvar för båda utbildningarna.

Oumbärligt ankare

Torkel Molin är ett oumbärligt ankare inom institutionens utbildning och får regelmässigt mycket positiva omdömen i studenternas utvärderingar, där man uppskattar hans engagemang och lyhördhet. Han är en kunnig och ödmjuk lärare som visar tilltro till studenternas egna förmågor.

Kännetecknande för Molin är att han ständigt varierar sin undervisning och att han kontinuerligt och lyhört följer upp kursvärderingar och studenternas synpunkter. Han tar sig dessutom mycket tid med studenterna för att få dem att tro på sig själva, sina projektidéer och sina examensarbeten.

I de båda programutbildningarna genomför Molin övningar och uppgifter som har direkt koppling till studenternas kommande arbetsmarknad och har därigenom gjort karriärplanering till en självklar del av pedagogiken.

Priset kommer att uppmärksammas i samband med högtiden i maj 2023, då diplom delas ut.