Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-19

Tre års finansiering för forskning om 1860-talets svältkris

NYHET Handelsbankens forskningsstiftelser har beviljat ett Wallanderstipendium (1 725 000 kr under 3 år) till Henrik Forsberg vid Enheten för ekonomisk historia.

Text: Elin Andersson

Henrik Forsberg kommer att arbeta med projektet ”Nöd i Norden: Kontakter och kontraster mellan Väster- och Österbotten under 1860-talets misär”. Han kommer att utforska svältens erfarenheter i Kvarkenområdets församlingar under 1860-talets nödår. Projektet kommer att försöka besvara frågorna: Varför tog sig hungerkrisen olika uttryck i socknarna i Vasa län och i Västerbotten? Hur var det ekonomiska utgångsläget och tillgång till livsmedel lokalt innan den stora missväxten 1867 inträffade? På vilket sätt agerade statsmakten samt de regionala och lokala aktörerna?

Målet är att skapa en demografisk databas som är regionalt och kronologiskt avgränsad till Västerbotten och Vasa län 1861–1870. Projektet hoppas kunna bidra till ökad förståelse för svältkrisens inverkan och mening i svensk, finsk och internationell historieforskning.