"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-23

Tre elitidrottsstudenter får stipendium

NYHET Tre elitidrottande studenter på Idrottshögskolan vid Umeå universitet får nästa år mottaga Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Stipendiet ska möjliggöra kombinationen elitidrott och studier och är på 40 000 kr var.

Tre Umeåstudenter som kombinerar sina studier med elitidrottssatsning har fått Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium för studieåret 2014/2015. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan i januari 2014. Ungefär 50 personer får varje år priset som ligger på 40 000 kr per stipendiat, alltså 20 000 kr per termin.

Stipendiaterna vid Umeå universitet är basketspelaren Josefine Loob, strategisk medie- och kommunikationsvetarstudent, samt fotbollsspelarna Elin Landström, juriststudent, och Therése Boström, civilekonomstudent.

Studenter som samtidigt elitidrottssatsar måste ofta dra ner på studietakten och kan då inte få lika mycket studiemedel som en "vanlig" student. Då kan detta stipendium bli ett viktigt ekonomiskt stöd.

Följande kriterier gäller för att söka stipendiet:

  • Idrottaren ska vara på landslagsnivå inom sin idrott.
  • Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå (efter gymnasiet).
  • Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendieåret.
  • Idrottarens inkomst får uppgå till max två basbelopp under taxeringsåret (89 000 kronor 2013). Med inkomst avses inkomst av tjänst, idrottsersättning och sponsorintäkter.
  • Idrottaren har möjlighet att erhålla stipendiet fem gånger.

Mer info

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium

Redaktör: Emilott Lantz