"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-22

Tre internationella hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Marco van Leeuwen, Nederländerna, samt Carol Bacchi, och Stewart R. Clegg, båda Australien, blir 2017 års hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Marco van LeeuwenMarco van Leeuwen är professor i sociologi vid universitetet i Utrecht med särskild inriktning på historisk sociologi och historisk samhällsvetenskap. Han är en internationellt erkänd forskare som under lång tid har samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Det huvudsakliga temat för hans forskning är olika aspekter av social ojämlikhet samt hur samhällets institutioner påverkar utvecklingen och effekten av ojämlikhet. Ett flertal studier rör frågeställningar kring social mobilitet samt välgörenhet och omsorg om fattiga i historien, förutom i Europa även i Latinamerika och Ryssland. Förutom forskningsmeriter har Marco van Leeuwen bidragit starkt till metodutveckling inom databasområdet. Bland annat har han varit en av initiativtagarna till vad som idag har blivit internationell standard för klassificering av yrkesinformation i historiska databaser.

Marco van Leeuwen har vid tre tillfällen varit gästforskare vid Umeå universitet.

Carol BacchiCarol Bacchi är professor emerita vid institutionen för politik och internationella studier vid University of Adelaide. Hon har sin forskarutbildning från Kanada men är sedan 1984 verksam i Australien.

Även om Carol Bacchis forskargärning sträcker sig över flera fält, bland annat en historisk analys av den kanadensiska sufragettrörelsen samt studier av politik om positiv särbehandling i ett antal länder i västvärlden, är det framför allt genom sin metodologiska ansats inom policystudier, What’s the Problem Represented to be? Approach (WPR), som hon lämnat bestående avtryck inom internationell policyforskning, inte minst i Skandinavien och Sverige.

Vid Umeå universitet har ett stort antal forskare inspirerats av och använt WPR-ansatsen, bland annat i projektet Kritiska studier av jämställdhet – att teoretisera politik och praktik. Carol Bacchi kommer att närvara vid projektets avslutande symposium i Umeå då hon också kommer att hålla en öppen föreläsning 15 juni.

Stewart R. CleggStewart R. Clegg är professor i sociologi och organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney. Han är en mycket välmeriterad internationell forskare med både brittiskt och australiensiskt medborgarskap. Hans läroböcker används inom samhällsvetenskapliga utbildningar i vid bemärkelse i hela världen.

Den vetenskapliga produktionen har ett brett anslag med multidisciplinärt innehåll och kännetecknas av ambitionen att inplacera management- och organisationsstudier i en vidare samhällsvetenskaplig kontext med utgångspunkt i ett kritiskt och reflekterande anslag. Hans bidrag till forskning om maktens mekanismer i organisationssammanhang är oomtvistligt. Clegg hade också en aktiv roll som medlem i den vetenskapliga referensgruppen i det Riksbanksfinansierade forskningsprojektet Strategy, Design and Organizing in City Development Processes, som till stor del handlade om Umeås kulturhuvudstadssatsning.

Clegg har besökt Handelshögskolan vid Umeå universitet vid ett flertal tillfällen, senast i februari i år som fakultetsopponent på en doktorsavhandling om organisatoriska paradoxer.

De nya hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid 21 oktober.

För mer information, kontakta

Om Marco van Leeuwen:Elisabeth EngbergFöreståndareCEDAR – Enheten för demografi och åldrandeforskningTelefon: 090-786 94 22
E-post: elisabeth.engberg@umu.se

Om Carol Bacchi:Britt-Inger KeisuFöreståndareUmeå centrum för genusstudierTelefon: 090-786 59 64
E-post: britt-inger.keisu@umu.se

Till information om Carol Bacchis öppna föreläsning i Umeå 15 juni 2017

Om Stewart R. CleggSofia LundbergRektorHandelshögskolan vid Umeå universitetTelefon: 090-786 52 06
E-post: sofia.lundberg@umu.se

Redaktör: Ola Nilsson