"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-05

Tre sjukdomar starka riskfaktorer för tidigt föddas framtid

NYHET Aijaz Farooqi, barnläkare och forskare vid Umeå universitet, presenterar idag nya rön om hur tre relativt vanliga sjukdomar hos extremt för tidigt födda barn kan förutsäga deras utveckling upp i skolådern.

Farooqi talar vid den internationella barnläkarföreningen Pediatric Academic Societys kongress i Baltimore, USA, och hans bidrag har valts ut av arrangörerna för särskild presentation.

Bland totalt 247 extremt tidigt födda barn (efter mindre än 26 veckors graviditet) som föddes levande i Sverige 1990—1992 överlevde 98 (40 %) till 36 veckor eller mer. I studien ingick 97 av dessa barn. Resultaten visar att framför allt två sjukdomar i hjärnan – svår intraventrikulär blödning (IVH) och periventrikulär leukomalaci (PVL) – tillsammans med en form av skada på näthinnan (ROP) har samband med dödsfall eller sämre hälsa före 11 års ålder.

Frekvensen av svåra komplikationer som kronisk lungsjukdom, IVH/PVL, och ROP under nyföddhetsperioden är fortfarande hög hos mycket för tidigt födda barn. Dessa allvarliga komplikationer visade sig vid uppföljningen vara riskfaktorer för sämre hälsa under uppväxten. Det är kliniskt intressant eftersom forskning om behandling som kan förhindra dessa nyföddhetskomplikationer kan bidra till bättre hälsa hos dessa barn på lång sikt.

För mer information, kontakta Aijaz Farooqi, Inst. för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitet, e-post aijaz.farooqi@pediatri.umu.se.
Senare också nåbar på tel.  090-785 21 19

A Farooqi, Bruno Hägglöf, Leif Gothefors, G Sedin, F Serenius. Impact of Major Neonatal Morbidities on the Outcome of 10 to 12−Year Old Children Who Were Born at 23−25 Weeks Gestation: A Swedish National Prospective Follow−Up