"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-28

Trygga platser – Barn dokumenterar sina livsmiljöer

NYHET I ett samarbete med Kulturverket i Umeå och Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet visar Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum utställningen "Trygga platser". I utställningen beskriver och fotograferar mellanstadieelever från skolor i Umeå kommun platser som de upplever som positiva, stödjande och trygga i sina boende- och livsmiljöer. Utställningen väcker också frågor kring social ojämlikhet och belyser kopplingen mellan fysisk och social miljö.

– Barnen har en stark röst i den här utställningen. Genom deras dokumentation och berättelser kan vi bättre förstå vad de behöver och mår bra av. En styrka med dokumentärfotografi är just dess förmåga att konkretisera och gestalta, menar utställningens producent Alexandra A. Ellis. 

Utställningen bygger på forskningsprojektet "Barns perspektiv på hälsofrämjande boendemiljöer" som genomförts av Malin Eriksson vid Institutionen för socialt arbete och Kjerstin Dahlblom vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

– När det gäller barns deltagande i samhälleliga processer, har vi som forskare ett ansvar att lyfta fram barns perspektiv på sina boendemiljöer och livssituationer, menar Kjerstin Dahlblom. I enlighet med barnkonventionen är det viktigt att uppmärksamma barns kunskap och klokskap och att visa på att de är de själva som bäst kan beskriva sin situation.

I Kulturverkets arbete handlar det om att lyfta barns idéer och kreativitet genom konstnärligt skapande. Barn säger åt proffsen vad de ska göra – är metoden som löper som en röd tråd genom verksamheten. 

– Det här har varit ett fantastiskt samarbete där just barnens unika fotografiska blick och resonemang givits rätt förutsättningar för att kunna skapa dialog när nutiden porträtteras och framtidens samhälle planeras och byggs, säger Kulturverkets Fredrik Oskarsson.

– Att vi utifrån vår forskning nu fått möjlighet att föra ut till allmänhet och beslutsfattare hur barn upplever sin närmiljö, är viktigt och ingår i vår ”tredje uppgift” som forskare. Samarbetet med Kulturverket har öppnat upp nya kanaler att nå ut med våra forskningsresultat och samtidigt gjort det lättillgängligt. Det känns roligt och ganska unikt att forskning kan mynna ut i en utställning, säger Malin Eriksson.

 

Utställningen pågår mellan den 30 september 2020 och 28 februari 2021. Se mer på Västerbottens museums hemsida.