"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Eriksson

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete. Innan jag påbörjade min akademiska bana var jag verksam som socionom inom flera olika verksamheter; jag arbetade bland annat med flyktingfrågor inom Röda Korset; på ett akut- och utredningshem för familjer inom socialtjänsten och som kurator inom primärvården.  År 2010 disputerade jag i folkhälsovetenskap med en avhandling om socialt kapital, kollektiva aktioner och dess betydelse för hälsa och hälsofrämjande arbete. År 2015 blev jag docent i folkhälsovetenskap, och sedan 2020 är jag professor i socialt arbete. Min vetenskapliga verksamhet spänner således över områden av relevans för både folkhälsovetenskap och socialt arbete. 

Jag blev tidigt intresserad av samhällsarbete, förebyggande socialt arbete och breda sociala insatser riktade mot den sociala miljön. Mina år som yrkesverksam socionom bekräftade också hur mycket den sociala miljön påverkar våra livschanser och levnadsförhållanden. Min forskning centreras därför kring frågor om social hållbarhet, social ojämlikhet i hälsa och betydelsen av sociala nätverk, socialt kapital och boendemiljö för hälsa, välbefinnande och tillgång till möjligheter och resurser. Jag har i ett flertal tidigare och pågående studier, och i nära samverkan med Umeå kommun och Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå, undersökt hur platsspecifikt socialt kapital kan mätas, hur det upplevs och vad det betyder för människors hälsa och välmående, och hur det kan användas för att främja socialt hållbar utveckling. För närvarande leder jag ett projekt där vi undersöker betydelsen av socialt kapital under Covid-19 pandemin, och har precis avslutat ett projekt om hur socialt kapital kan användas som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden. I samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad medverkar jag i ett projekt som handlar om att undersöka ungdomars sociala kapital i relation till psykisk hälsa och hjälpsökande beteende. Jag är även involverad i forskning om betydelsen av sociala nätverk och den sociala miljön för hälsosamma levnadsvanor, samt forskning om tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. Under åren 2018–2020 ledde jag en vetenskaplig belysning av polisärt arbete i så kallade utsatta områden i Stockholmsregionen. Min tidigare forskning har även involverat studier om livsvillkor för ensamkommande flyktingbarn, bland annat en studie om ensamkommande ungdomars placering vid SiS särskilda ungdomshem.

Min forskning karaktäriseras av tvärvetenskapligt samarbete och användning av mixade metoder, vilket jag ser som en stor tillgång i forskning om komplexa samhällsfenomen.  Metodmässigt har jag en expertis inom kvalitativa metoder och i synnerhet i kvalitativ dataanalys med hjälp av grundad teori. Genom åren har jag haft en rad internationella forskningssamarbeten med forskare i bland annat Tanzania, Ukraina, Indonesien, Vietnam och nu senast Kambodja.

 

BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Lestari, Septi Kurnia; Eriksson, Malin; de Luna, Xavier; et al.
Kunskapssammanställning, 2024:4
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 21-37
Blom, Björn; Eriksson, Malin; Snellman, Marie-Louise
Lund: Studentlitteratur AB 2023
Blom, Björn; Eriksson, Malin; Snellman, Marie-Louise
Heliyon, Vol. 9, (10)
Canabarro, Ana Paula Finatto; Eriksson, Malin; Nielsen, Anna; et al.
Studies in Conflict and Terrorism, Routledge 2023, Vol. 46, (7) : 1108-1125
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2023, Vol. 14, (1) : 1-21
Hansson, Jonas; Eriksson, Malin; Hjertstedt, Mattias; et al.
Gothenburg: Swedish National Data Service 2023
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23
Jemberie, Wossenseged Birhane; Snellman, Fredrik; Eriksson, Malin; et al.
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 299-316
Snellman, Marie-Louise; Blom, Björn; Eriksson, Malin
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Umeå: Studentlitteratur AB 2023 : 139-152
Zetterberg, Liv; Eriksson, Malin
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability
Zetterberg, Liv; Eriksson, Malin; Ravry, Cecilia; et al.
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 225-245
Eriksson, Malin
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 75-102
Eriksson, Malin; Sundqvist, Johanna
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 17-21
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 101
Lestari, Septi K; Eriksson, Malin; de Luna, Xavier; et al.
Institutionsvård rapport, 2021:2
Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2021, Vol. 34, (2) : 1675-1694
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian; Eriksson, Malin; et al.
SSM - Population Health, Elsevier 2021, Vol. 13
Lestari, Septi K.; de Luna, Xavier; Eriksson, Malin; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers in Sustainable Cities, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zetterberg, Liv; Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2020, Vol. 30, (Issue Supplement_5)
Briones-Vozmediano, E.; Stjärnfeldt, J.; Larson, F.; et al.
Journal for Deradicalization, German Institute on Radicalization and De-Radicalization Studies (GIRDS) 2020, (22) : 122-154
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Strandh, Veronica; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2020, Vol. 97, (3) : 467-477
Eriksson, Malin
Social Science and Medicine, Elsevier 2020, Vol. 258
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Lestari, Septi K.; de Luna, Xavier; Eriksson, Malin; et al.
Socionomens forskningssupplement, Akademikerförbundet SSR 2020, (48) : 18-29
Nygren, Lennart; Eriksson, Malin; Edvall Malm, Disa; et al.
Children and youth services review, Elsevier 2020, Vol. 109
Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; Zetterberg, Liv; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
Health and Place, Elsevier 2019, Vol. 60
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2019, Vol. 32, (3) : 372-396
Eriksson, Malin; Wimelius, Malin E.; Ghazinour, Mehdi
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (1) : 22-37
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin
SSM - Population Health, Elsevier 2019, Vol. 8
Karhina, Kateryna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Social Theory & Health, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 414-433
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hammarström, Anne
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Kien, Vu Duy; Van Minh, Hoang; Giang, Kim Bao; et al.
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 508-
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 41-41
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (5) : 141-155
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
Psychology, Vol. 8 : 1601-1619
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
Se film om Malin Erikssons forskning