Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Malin Eriksson

Malin Eriksson

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap. Min forskning handlar om social ojämlikhet i hälsa och levnadsförhållanden och om betydelsen av sociala nätverk, socialt kapital och boendemiljö för hälsa, välbefinnande och tillgång till möjligheter och resurser. Jag har även under de senaste åren bedrivit forskning om livsvillkor för ensamkommande flyktingbarn, bland annat i ett projekt om ensamkommande ungdomar som placeras vid SiS särskilda ungdomshem. Just nu leder jag ett projekt som handlar om hur socialt kapital kan användas som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden, samt ett annat projekt som handlar om förutsättningar för polisiärt arbete i särskilt utsatta områden. Min forskning karaktäriseras av tvärvetenskapliga samarbeten och användning av mixade metoder, vilket jag ser som en stor tillgång i forskning om komplexa samhällsfenomen. Metodmässigt har jag en expertis inom kvalitativa metoder och i synnerhet i kvalitativ dataanalys med hjälp av grundad teori. Genom åren har jag haft en rad internationella forskningssamarbeten med forskare i Tanzania, Ukraina, Indonesien, Vietnam och nu senast i Myanmar.

Jag var under åren 1999-2002 anställd som universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet. Därefter blev jag projektanställd och så småningom doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. År 2010 disputerade jag i ämnet folkhälsovetenskap med en avhandling med titeln; Social capital and health – implications for health promotion. Jag har undervisat på såväl grund- som avancerad och forskarutbildningsnivå.

2020
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
2020
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2020, Vol. 97, (3) : 467-477
Eriksson, Malin
2020
Social Science and Medicine, Elsevier 2020, Vol. 258
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
2020
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
2020
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Lestari, Septi K.; de Luna, Xavier; Eriksson, Malin; et al.
2020
Socionomens forskningssupplement, Akademikerförbundet SSR 2020, (48) : 18-29
Nygren, Lennart; Eriksson, Malin; Edvall Malm, Disa; et al.
2020
Children and youth services review, Elsevier 2020, Vol. 109
Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2020
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; Zetterberg, Liv; et al.
2020
Global Health Action, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
2019
Health & Place, Elsevier 2019, Vol. 60
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
2019
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2019, Vol. 32, (3) : 372-396
Eriksson, Malin; Wimelius, Malin E.; Ghazinour, Mehdi
2019
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (1) : 22-37
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin
2019
SSM - Population Health, Elsevier 2019, Vol. 8
Karhina, Kateryna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2018
Studies in Conflict and Terrorism
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
2018
Social Theory & Health, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 414-433
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hammarström, Anne
2018
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Kien, Vu Duy; Van Minh, Hoang; Giang, Kim Bao; et al.
2018
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
2017
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2017
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 508-
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
2017
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 41-41
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (5) : 141-155
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
2017
Psychology, Vol. 8 : 1601-1619
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
2017
Qualitative Research in Education, Barcelona: Hipatia press 2017, Vol. 6, (3) : 276-302
Kasperiuniene, Judita; Zydziunaite, Vilma; Eriksson, Malin
2017
Global Public Health, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 12, (12) : 1522-1537
Kien, Vu Duy; Van Minh, Hoang; Giang, Kim Bao; et al.
2017
Journal of International Migration and Integration, Springer 2017, Vol. 18, (1) : 143-157
Wimelius, Malin E.; Eriksson, Malin; Isaksson, Joakim; et al.
2016
Handbook of social capital and regional development, Edward Elgar Publishing 2016 : 359-390
Eriksson, Malin; Emmelin, Maria
2016
Journal of social service research, Vol. 42, (5) : 675-688
Hanberger, Anders; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2016
International Journal of Mental Health Systems, Vol. 10
Karhina, Kateryna; Ng, Nawi; Ghazinour, Mehdi; et al.
2016
Social Science and Medicine, Vol. 163 : 135-143
Landstedt, Evelina; Almquist, Ylva B.; Eriksson, Malin; et al.
2015
Social capital as a health resource in later life: the relevance of context, Dordrecht: Springer Netherlands 2015 : 127-143
Eriksson, Malin; Ng, Nawi
2015
Global Health Action, Vol. 8 : 1-4
Ivarsson, Anneli; Kinsman, John; Johansson, Karin; et al.
2015
Social capital as a health resource in later life: the relevance of context, Dordrecht: Springer Netherlands 2015 : 157-176
Ng, Nawi; Eriksson, Malin
2015
Global Health Action, Vol. 8
Öhman, Ann; Eriksson, Malin; Goicolea, Isabel
2014
Evaluation Report
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
2014
Archives of Public Health, BioMed Central 2014, Vol. 72, (38) : 1-11
Frumence, Gasto; Emmelin, Maria; Eriksson, Malin; et al.
2014
BMC Public Health, Vol. 14
Haafkens, Joke; Blomstedt, Yulia; Eriksson, Malin; et al.
2014
Global Journal of Health Science, Vol. 6, (6) : 214-225
Hayati, Elli Nur; Emmelin, Maria; Eriksson, Malin
2014
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2014, Vol. 6, (5) : 35738-
Pujilestari, Cahya Utamie; Ng, Nawi; Hakimi, Mohammad; et al.
2014
PLoS ONE, Vol. 9, (8) : e103849-
Vaezghasemi, Masoud; Öhman, Ann; Eriksson, Malin; et al.
2013
Social capital and rural development in the knowledge society , Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 2013 : 273-298
Eriksson, Malin; Dahlgren, Lars; Emmelin, Maria
2013
Social Science and Medicine, Elsevier 2013, Vol. 97 : 112-123
Eriksson, Malin; Emmelin, Maria
2013
UCERs Arbetsrapportserie
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
2013
Global Health Action, Vol. 6 : 1-12
Hayati, Elli Nur; Eriksson, Malin; Hakimi, Mohammad; et al.