Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Eriksson

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap. Min forskning handlar om social ojämlikhet i hälsa och levnadsförhållanden och om betydelsen av sociala nätverk, socialt kapital och boendemiljö för hälsa, välbefinnande och tillgång till möjligheter och resurser. Jag har även bedrivit forskning om livsvillkor för ensamkommande flyktingbarn, bland annat i ett projekt om ensamkommande ungdomar som placeras vid SiS särskilda ungdomshem, och ett annat om tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. Jag har även bedrivit forskning om polisiärt arbete i så kallade utsatta områden. Jag har i ett flertal studier undersökt hur platsspecifikt socialt kapital kan mätas, hur det upplevs och vad det betyder för människor hälsa och välmående, samt hur det kan användas för att främja socialt hållbar utveckling. För närvarande leder jag ett projekt som handlar om hur socialt kapital kan användas som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden. Min forskning karaktäriseras av tvärvetenskapliga samarbeten och användning av mixade metoder, vilket jag ser som en stor tillgång i forskning om komplexa samhällsfenomen. Metodmässigt har jag en expertis inom kvalitativa metoder och i synnerhet i kvalitativ dataanalys med hjälp av grundad teori. Genom åren har jag haft en rad internationella forskningssamarbeten med forskare ibland annat Tanzania, Ukraina, Indonesien och Vietnam.

Jag var under åren 1999-2002 anställd som universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet. Därefter blev jag projektanställd och så småningom doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. År 2010 disputerade jag i ämnet folkhälsovetenskap med en avhandling med titeln; Social capital and health – implications for health promotion. Jag har undervisat på såväl grund- som avancerad och forskarutbildningsnivå.

Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 225-245
Eriksson, Malin
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 75-102
Eriksson, Malin; Sundqvist, Johanna
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 17-21
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 101
Lestari, Septi K; Eriksson, Malin; de Luna, Xavier; et al.
Institutionsvård rapport, 2021:2
Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2021, Vol. 34, (2) : 1675-1694
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian; Eriksson, Malin; et al.
SSM - Population Health, Elsevier 2021, Vol. 13
Lestari, Septi K.; de Luna, Xavier; Eriksson, Malin; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers in Sustainable Cities, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zetterberg, Liv; Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2020, Vol. 30, (Issue Supplement_5)
Briones-Vozmediano, E.; Stjärnfeldt, J.; Larson, F.; et al.
Journal for Deradicalization, German Institute on Radicalization and De-Radicalization Studies (GIRDS) 2020, (22) : 122-154
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Strandh, Veronica; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2020, Vol. 97, (3) : 467-477
Eriksson, Malin
Social Science and Medicine, Elsevier 2020, Vol. 258
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Lestari, Septi K.; de Luna, Xavier; Eriksson, Malin; et al.
Socionomens forskningssupplement, Akademikerförbundet SSR 2020, (48) : 18-29
Nygren, Lennart; Eriksson, Malin; Edvall Malm, Disa; et al.
Children and youth services review, Elsevier 2020, Vol. 109
Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; Zetterberg, Liv; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
Health and Place, Elsevier 2019, Vol. 60
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2019, Vol. 32, (3) : 372-396
Eriksson, Malin; Wimelius, Malin E.; Ghazinour, Mehdi
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (1) : 22-37
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin
SSM - Population Health, Elsevier 2019, Vol. 8
Karhina, Kateryna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Studies in Conflict and Terrorism
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
Social Theory & Health, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 414-433
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hammarström, Anne
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Kien, Vu Duy; Van Minh, Hoang; Giang, Kim Bao; et al.
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 508-
Eriksson, Malin; Dahlblom, Kjerstin
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 41-41
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (5) : 141-155
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
Psychology, Vol. 8 : 1601-1619
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
Qualitative Research in Education, Barcelona: Hipatia press 2017, Vol. 6, (3) : 276-302
Kasperiuniene, Judita; Zydziunaite, Vilma; Eriksson, Malin
Global Public Health, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 12, (12) : 1522-1537
Kien, Vu Duy; Van Minh, Hoang; Giang, Kim Bao; et al.
Journal of International Migration and Integration, Springer 2017, Vol. 18, (1) : 143-157
Wimelius, Malin E.; Eriksson, Malin; Isaksson, Joakim; et al.
Handbook of social capital and regional development, Edward Elgar Publishing 2016 : 359-390
Eriksson, Malin; Emmelin, Maria
Journal of social service research, Routledge 2016, Vol. 42, (5) : 675-688
Hanberger, Anders; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
International Journal of Mental Health Systems, Vol. 10
Karhina, Kateryna; Ng, Nawi; Ghazinour, Mehdi; et al.
Social Science and Medicine, Vol. 163 : 135-143
Landstedt, Evelina; Almquist, Ylva B.; Eriksson, Malin; et al.
Social capital as a health resource in later life: the relevance of context, Dordrecht: Springer Netherlands 2015 : 127-143
Eriksson, Malin; Ng, Nawi
Global Health Action, Vol. 8 : 1-4
Ivarsson, Anneli; Kinsman, John; Johansson, Karin; et al.