"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-28

TUV firar 10-årsjubileum med forskningskonferens om utbildning

NYHET Måndagen den 28 september inleds firandet av 10-årsjubileet vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Jubileet inleds med en utbildningsvetenskaplig konferens som vänder sig till såväl forskare inom akademin som andra intresserade av lärande och undervisning.

Text: Kenneth Ekström

 

Konferensen spänner över ett brett forskningsområde som innefattar alla skolformer från förskola och till universitet. En av de ansvariga arrangörerna Nafsika Alexiadou säger att: ”Vi vill kommunicera vår forskning till kollegor inom och utanför universitetet, till en bredare allmänhet i Umeå och till våra studenter i de olika programmen. Men vi vill också fira den stora bredden och djupet av forskning som vi har åstadkommit under de senaste tio åren”.

Behovet av att få sprida och diskutera forskning även utan för universitet är stort och Nafsika menar att i många utbildningssystem ses alltmer elever och studenter som ”klienter”, föräldrar som ”kunder”, lärare som ”distributörer”. Hon säger att vi för att förbättra utbildningen och upplevelser för barn och ungdomar måste utmana detta synsätt, delvis genom forskningskunskap,

Prefekten vid institutionen Ewa Rolfsman som på måndagen öppnar konferensen tillsammans med Dekanen för Samhällsvetenskapliga fakulteteten Ruth Mannelqvist tycker att det är viktigt att fira sina framgångar även om det under rådande omständigheter med en pågående coronapandemi blir ett mer nedtonat firande.

Den tidigare prefekten Gunnar Schedin som tjänstgjort under större delen av dessa tio år och som fanns med vid bildandet säger att: ”Bildandet av TUV har haft en avgörande betydelse för en positiv utveckling när det gäller t ex grundutbildning och forskning. Det mest påtagliga är hur andelen disputerade lärare i undervisning kraftigt ökat under de sista tio åren”. TUV tillhör idag en av de större forskningsinstitutionerna inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Ewa Rolfsman som för närvarande är prefekt tycker att framtiden ser spännande ut. ”Jag ser också att TUV med sin mer tillämpade inriktning kan bidra med kunskap som är relevant i en tid när vi står inför stora samhälleliga utmaningar”. Något som också tidigare prefekten Gunnar Schedin instämmer i: Jag tycker att framtiden ser ljus ut, inte minst genom att våra skickliga och engagerade provutvecklare, lärare och forskare har mycket gott renommé.