"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-17

TV4 fällt för inslag om Umeåprofessor

NYHET Granskningsnämnden för radio och TV har fällt ett inslag i TV4 där professor Roger Henriksson påstods ha använt forskningsmedel mot Umeå universitets regler. Granskningsnämnden anser att inslaget strider mot kravet på saklighet och mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att de inte anser: ”att TV4, genom det material som programföretaget presenterat i ärendet, har visat grund för uppgiften att NN personligen har hanterat forskningstillgångar mot universitetets regler. Enligt nämnden strider därför inslagen mot kravet på saklighet. Mot bakgrund av granskningsnämndens bedömning avseende saklighet anser nämnden att inslagen innebar ett intrång i NN:s personliga integritet som inte
kan anses motiverat av ett allmänt intresse.

Läs granskningsnämndens beslut

Redaktör: Carina Dahlberg