Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-07

Två års multiträning minskar risken för glömska hos äldre

NYHET Anna Stigsdotter Neely, forskare vid Umeå universitet, har medverkat i en finsk-svensk studie som publicerats i den högt ansedda tidskriften Lancet. Studien ger nya insikter om hur minnesstörningar hos äldre kan förebyggas.

– Resultaten är mycket viktiga eftersom de visar att minnet går att påverka genom att vi håller oss aktiva både fysiskt och mentalt, säger Anna Stigsdotter Neely, som forskar vid institutionen för psykologi.

I FINGER-studien ingick 1 260 finländska deltagare i åldern 60-77 år med något förhöjd risk för demens, dessa delades slumpvis in i två grupper. Deltagarna fick träna på att lägga ord och siffror på minnet för att sedan försöka dra sig till minnes så mycket som möjligt. En grupp, så kallad multiträningsgrupp, fick aktiv rådgivning om kost, kognitiv träning, fysisk träning och kontroll av medicinska riskfaktorer såsom högt blodtryck. Den andra gruppen, kontrollgruppen, fick endast råd om hälsa och levnadssätt. Den aktuella behandlingen pågick i två år.

Resultaten visar att de som fick aktiv träning förbättrades mer i flera kognitiva förmågor. Risken att drabbas av försämrad kognitiv förmåga var 31 procent högre hos deltagarna i kontrollgruppen jämfört med deltagarna i den grupp som fick aktiv träning. Enligt Anna Stigsdotter Neely visar fynden därmed att risken för kognitiva nedsättningar minskar efter två års multiträning.

– Studien är unik i det att det är den första omfattande randomiserade kontrollerade studien i världen med fokus på att förebygga kognitiva nedsättningar genom att adressera kända påverkbara riskfaktorer för demenssjukdom. Den visar hur viktigt det är att vara kognitivt och fysiskt aktiv och leva ett hälsosamt liv, säger Anna Stigsdotter Neely.

– Det har varit ett rent nöje att fått förmånen att vara med i denna studie. Vi i Umeå har ansvarat för den kognitiva träningen som erbjudits i FINGER-studien. Jag har tillsammans med Lars Nyberg, professor i neurovetenskap utvecklat det kognitiva träningsprogramet och tack vare Umeå universitets karriärbidrag så kunde vi anställa Tony Qwillbard som utfört programmeringen av det internetbaserade programmet som är på finska, berättar Anna Stigsdotter Neely.

Projektet har även inneburit starten för en serie studier vid institutionen för psykologi där effekter kognitiv träning undersöks hos patienter med Parkinson sjukdom, utmattningssyndrom och hos ungdomar med antisociala beteenden och riskbeteenden.

Foto: Ulrika Sahlén. På fotot syns Anna Stigsdotter Neely tillsammans med Tony Qwillbard.

Om studien

FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) är en studie som Institutet för hälsa och välfärd samordnar och som har utförts i samarbete mellan Itä-Suomen yliopisto (Östra Finlands universitet), Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Karolinska Institutet i Sverige samt Umeå Universitet. Miia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet är huvudansvarig forskare för studien.

Länk till mer information om studien

För mer information; kontakta gärna:

Anna Stigsdotter Neely, institutionen för psykologiTelefon: 070-393 53 23
E-post:anna.neely@psy.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov