Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Två får Umeå universitets förtjänstmedalj

NYHET Bengt Palmgren, professor emeritus och Bernt Eric Uhlin, professor, har genom beslut vid Umeå universitets styrelsemöte den 4 juni tilldelats universitetets förtjänstmedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

Bengt Palmgren, född 1944, startade och utvecklade Designhögskolan vid Umeå universitet. Först som prefekt och sedan som rektor. Han var också den som 2005 lade fram det ursprungliga förslaget om ett Konstnärligt campus. Konstnärligt Campus blev verklighet och invigdes i maj 2012.

Bengt Palmgrens visionära idéarbete och strategiska insatser har haft mycket stor betydelse för detta förverkligande.

Under Bengt Palmgrens ledning blev Designhögskolan en av världens främsta. Designhögskolan har flera gånger rankats högst på internationellt prestigefyllda listor och den tillhör i dag en av de mest prisbelönade designutbildningarna i världen.

Bengt Palmgren tog sin examen i industridesign 1972 i Stockholm. 1987 vann han första pris i tävlingen Utmärkt svensk form och samma år blev han utsedd till Årets industridesigner. 1989 utsågs Palmgren till professor i industriell design vid Designhögskolan, där han åren 1990–2003 tjänstgjorde som prefekt och därefter som rektor fram till pensioneringen 2010.

Bernt Eric Uhlin, född 1950, professor i medicinsk mikrobiologi vid Institutionen för molekylärbiologi, har varit mycket framgångsrik inom sitt forskningsområde där han är etablerad och erkänd på både nationell och internationell nivå.

På hans initiativ etablerades Umeå Center for Microbial Research (UCMR), en multidisciplinär centrumbildning med bred anslutning över fakultetsgränserna och en utmärkt plattform för strategisk rekrytering av unga toppforskare till Umeå universitet. 

I konkurrens med övriga universitet i landet beviljades en ansökan från Umeå universitet med Bernt Eric Uhlin som huvudsökande, och därigenom etablerades även MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden). Bernt Eric Uhlin har som MIMS föreståndare lett de internationella rekryteringarna och stått för ett mycket viktigt mentorskap för de rekryterade unga gruppledarna.

MIMS framgångsrika koncept med att rekrytera unga toppforskare och ge de bästa förutsättningarna illustreras väl av Emmanuelle Charpentier, som var en av de första rekryteringarna till MIMS. Hennes upptäckt av CRISPR/Cas9-systemet – som gör det möjligt att manipulera DNA med hög precision och därmed kunna stänga av, slå på, eller förändra gener på ett sätt som inte varit möjligt tidigare – har fått ett stort genomslag internationellt och redan fått stor betydelse och många tillämpningar inom medicinsk forskning.

Read this news in English

Kontakt:

Bengt Palmgren, bengt.palmgren@dh.umu.se

Bernt Eric Uhlin, bernt.eric.uhlin@umu.se, tel. 090-785 67 31

Umeå universitets förtjänstmedalj

I år har universitetsstyrelsen beslutat att tillfälligt frångå ordningen om att dela ut medaljen vart tredje år med anledningen av att Umeå universitet firar 50 år. Förtjänstmedaljerna kommer att delas ut vid universitetets årshögtid den 17 oktober.

Tidigare pristagare

1985

Odontologie doktorn Ingrid BrynolfF d stadsbibliotekarien Sven-Ola HellmérF d universitetsrektorn Lars-Gunnar LarssonF d statsrådet Gösta Skoglund
F d landsarkivarien Gunnar Westin

1990

F d statsrådet och f d landshövdingen Ragnar EdenmanDåvarande landshövdingen Sven JohanssonDirektören Carl Kempe
F d statsrådet och f d generaldirektören Sven Moberg

1992

Dåvarande rektorn Lars Beckman
Dåvarande universitetsdirektören Dan Brändström

1999

Universitetskanslern och f d rektorn Sigbrit Franke

2003

Professorn Gunnar Öqvist

2010

Dåvarande rektorn Göran Sandberg

2013

Professorn Lars Hjalmar Lindholm
Professorn Hans Wolf-Watz

Redaktör: Per Melander