"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-27

Två nya docenter på Institutionen för Informatik

NYHET Umeå universitet har utnämnt Karin Danielsson och Ted Saarikko till docenter i informatik vid Institutionen för informatik. Båda har gjort betydande insatser för såväl forskning som undervisning inom ämnet.

Karin Danielsson är universitetslektor i informatik och föreståndare för Humlab, ett tvärvetenskapligt centrum för digital humaniora vid Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på medskapande metoder för design och utvärdering av digitala material i olika sammanhang och miljöer, såsom artificiell intelligens, hälso- och sjukvård och kultur. Hon har även en pedagogisk meritering som excellent lärare1.

Ted Saarikko är universitetslektor i informatik och programsamordnare för masterprogrammet i IT Management. Hans forskningsintressen inkluderar digitala plattformar, digital transformation och sakernas internet (Internet of Things). Han har undersökt hur olika aktörer samverkar och skapar värde i plattformsekosystem, samt hur organisationer anpassar sig till de nya möjligheter och utmaningar som digitaliseringen medför2.
 
Karin Danielsson disputerade 2010 vid Umeå universitet med avhandlingen “Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner”, där hon studerade hur barn och ungdomar kan medverka i tillämpade designprojekt. Avhandlingen bidrar till diskursen om hur traditionella designperspektiv kan tillämpas vid design av digitala edutainmentproduktioner.”.
 
- Att bli docent känns både värdefullt och givande. Docenturen är en meritering som visar värdet av min forskning inom användarmedverkan, men även att mina insatser inom undervisning granskats, säger Karin Danielsson, docent vid Institutionen för informatik.
 
Ted Saarikko disputerade 2016 vid Umeå universitet med avhandlingen “ An inquiry into the nature and causes of digital platforms.”, där han analyserade hur en svensk telekomoperatör blev en plattformsleverantör genom att involvera externa utvecklare.
 
- Är både glad och hedrad över att blivit utnämnd till docent och ser framemot att fortsätta utveckla både mig själv, utbildningarna vid institutionen och ämnet informatik överlag, avslutar Ted Saarikko, docent vid Institutionen för informatik.
 
Vi gratulerar Karin Danielsson och Ted Saarikko till deras docenturer och ser fram emot deras fortsatta bidrag till både forskning och utbildning vid Umeå universitet. 

Kontaktinformation

Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 86
Ted Saarikko
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 75