"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-30

Två projekt får medel från SciLifeLab

NYHET SciLifeLab har beslutat att bevilja medel till två projekt inom genomikforskning vid Umeå universitet.

Den tredje utlysningen av SciLifeLabs initiativ för nationella sekvenseringsprojekt har nu genomförts. Av 47 inkomna ansökningar har 14 projekt beviljats stöd. Dessa projekt får dela på totalt 33 miljoner kronor.

Beslut om tilldelade medel vid Umeå universitet:

Per Stenberg, Institutionen för molekylärbiologi: Swedish biodiversity in time and space. 1 500 000 kronor

Nathaniel Street, Institutionen för fysiologisk botanik: Diversity impacts on the belowground metacommunity associated with contrasting nitrogen fertilization sources: 500 000 kronor

Om satsningen

För att möjliggöra stora sekvenseringsprojekt inom humangenomik och biodiversitet och för att stödja svensk forskning att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning, har SciLifeLab för tredje året utlyst medel för att helt eller delvis täcka kostnaden för de kemiska reagens som används i projekt inom dessa två områden. Inom ramen för SciLifeLabs ordinarie sekvenseringsservice täcks instrument och personalkostnader av SciLifeLab men forskargrupperna står själva för reagenskostnaderna. Satsningen har möjliggjorts genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Om SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Redaktör: Ingrid Söderbergh