"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-29

Två Umeåforskare utsedda till Wallenberg Academy Fellows

NYHET Nicolò Maccaferri och André Mateus, forskare vid Umeå universitet, har utsetts till Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Anslaget ger dem finansiering i fem år.

Fysikern och forskaren Nicolò Maccaferri har en vision om att framtidens datorer ska kunna drivas av ljus istället för elektricitet. Just nu är han i färd med att utveckla komponenter som kan bygga framtidens ljusdrivna datorer – allt för att minska datorers stora energibehov.

– Det känns fantastiskt att vara en av mottagarna av det här prestigefyllda anslaget. Jag känner mig otroligt glad eftersom jag har lagt ner mycket arbete på att utforma en forskningsidé som är riskfylld men samtidigt spännande och förhoppningsvis givande för vetenskapen och samhället på lång sikt, säger Nicolò Maccaferri, forskare vid Institutionen för fysik.

Målet med Nicolò Maccaferris forskning är att utveckla ett helt nytt mer energieffektivt sätt att lagra och bearbeta data för att minska den digitala världens klimatavtryck.

– Det är ett erkännande av den enastående forskning vi bedriver här vid Umeå universitet, och jag är mycket tacksam för min forskargrupp och Institutionen för fysik för att de har gjort forskningsmiljön perfekt för att utföra spetsforskning och utforska de mest utmanande vetenskapliga frågorna inom vårt område. Jag är också väldigt glad för min fru, som alltid stöttat mig, särskilt under de tider när jag skrivit forskningsförslag, och självklart för mitt team. Det här är ett erkännande av deras fantastiska arbete som de ska vara stolta över, fortsätter Nicolò Maccaferri.

Tarmarkéernas spännande värld

En annan framstående Umeåforskare som får anslag är André Mateus som ska undersöka så kallade tarmarkéer, för att bättre förstå hur de fungerar och vilken roll de spelar för vårt välbefinnande. Arkéer kallades förut för arkebakterier och forskare trodde tidigare att det var en undergrupp av bakterier, men numera utgör arkéer en hel egen domän.

För att skapa sig en bild av vad arkéerna gör i våra tarmar kommer André Mateus att använda en innovativ metod inom systembiologin. Med hjälp av exempelvis läkemedel blockeras funktionen hos olika proteiner i arkéerna. Sedan undersöker André Mateus vilken effekt det får på arkéernas ämnesomsättning. Tillvägagångssättet kan liknas vid att man blockerar en gata i en stad för att se vilken effekt det får på trafiken. På vilka gator skapas det köer? Och vilka gator påverkas inte alls? Målet är att få en uppfattning om hur arkéernas molekylära nätverk ser ut och förstå hur de kan påverka vår hälsa.

– Jag känner mig hedrad och väldigt glad över att projektet valdes ut för finansiering! Jag ser fram emot att starta projektet. Anslaget gör det möjligt för oss att öppna ett nytt fält inom forskargruppen som syftar till att få en mer heltäckande bild av vad som händer i vår tarm. Jag hoppas att vi kan kombinera resultaten från det här projektet med övrig forskning i labbet för att förstå vilken roll tarmmikrobiomet har för hälsa och sjukdom, säger André Mateus, forskare vid Kemiska Institutionen och laboratoriet för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).

För mer information kontakta gärna

Andre Mateus
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Nicolò Maccaferri
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 95