"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-31 Uppdaterad: 2023-06-01, 09:58

Tvärfunktionella team i brottsutredning

NYHET Forskningspengar från FORTE möjliggör en studie på hur teamarbete, samarbete och interprofessionellt lärande kan stöttas mellan utredare med olika kompetenser inom polisen.

Det är Oscar Rantatalo, docent vid Pedagogiska institutionen, som leder projektet ”Tvärfunktionella team i brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete” som nyligen beviljats ca 4,5 miljoner från FORTE. I projektet kommer även docent Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen och docent Robert Lundmark från Institutionen för psykologi att delta.

I projektet ska de undersöka hur teamarbete, samarbete och interprofessionellt lärande kan stöttas mellan utredare med olika kompetenser inom polisen. De kommer att genomföra interventioner för ökat samarbete på olika utredningsavdelningar och därefter följa upp resultaten av dessa med hjälp av mixade metoder.

Projektet är en del av forskningsrådet Fortes nationella program för arbetslivsforskning. Projektet passar också väl i institutionens forskning med inriktning mot arbetslivspedagogik inom verksamhetsområdet LOA (Ledarskap, organisation och arbetsliv).

- Det kommer också bli ett spännande samarbete med forskningsgruppen vid psykologi som arbetar med organisationspsykologi, konstaterar Oscar Rantatalo. 

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64
Ola Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 67
Robert Lundmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 14