Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Robert Lundmark

Robert Lundmark

Jag är leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Som lektor forskar samt undervisar jag om ledarskap och interventioner på organisationsnivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-116 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar med praktiknära forskning och undervisning om ledarskap och interventioner på organisationsnivå vid Institutionen för psykologi.

2018 disputerade jag vid Karolinska institutet. Avhandlingen undersökte betydelsen av ledarskap vid hälsofrämjande interventioner på organisationsnivå. Vid sidan om mina doktorandstudier arbetade jag även inom ett projekt vid Karolinska institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde som utvecklade ett metodstöd i implementering för ledare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Innan dess har jag sen 2002 arbetet som psykolog (och i omgångar även som chef), framförallt mer urvals-, rehabiliterings- och organisationsfrågor.

CoLeadR

Jag är tillsammans med Susanne Tafvelin och Andreas Stenling ansvarig för forskargruppen CoLeadR, och arbetar där inom två Afa-finansierade forskningsprojekt: ”När det brister - Orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv”, samt ”Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa”. Jag arbetar även inom ett eget Forte-finaniserat postdokprojekt: "Undvika förändring - Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå". Inom ramen för de två förstnämnda projekten är jag också bihandledare till forskargruppens två doktorander. 

Forskargruppshemsida: CoLeadR

Nyckelord

Ledarskap och hälsa, ledarträning, chefers förutsättningar, organisatoriska interventioner, destruktivt ledarskap, unga chefer.

Lika villkor

Jag har även rollen som representant för lika villkor vid institutionen för psykologi.

2020
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 13, (2) : 173-188
Lundmark, Robert; Nielsen, Karina; Hasson, Henna; et al.
2020
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (1)
Richter, Anne; Lornudd, Caroline; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
2019
European Journal of Work and Organizational Psychology, Routledge 2019, Vol. 28, (1) : 74-84
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas; Lundmark, Robert; et al.
2018
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 11, (4) : 193-209
Frykman, Mandus; Lundmark, Robert; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
2018
Doctoral thesis / Karolinska institutet
Lundmark, Robert
2018
Stress and Health, John Wiley & Sons 2018, Vol. 34, (1) : 163-174
Lundmark, Robert; Schwarz, Ulrica von Thiele; Hasson, Henna; et al.
2018
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 8, (6)
Mosson, Rebecca; von Thiele Schwarz, Ulrica; Hasson, Henna; et al.
2017
Journal of Evaluation In Clinical Practice, WILEY 2017, Vol. 23, (4) : 830-838
Kakeeto, Mikael; Lundmark, Robert; Hasson, Henna; et al.
2017
Work & Stress, Taylor & Francis 2017, Vol. 31, (3) : 276-296
Lundmark, Robert; Hasson, Henna; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
2016
Implementation Science, Vol. 11
Richter, Anne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Lornudd, Caroline; et al.
2016
Stress and Health, Vol. 32, (4) : 285-293
von Thiele Schwarz, Ulrica; Lundmark, Robert; Hasson, Henna

Forskargrupper

Kontakt
CoLeadR

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2022
1 januari 2019 till 31 december 2023
1 januari 2019 till 31 december 2022