"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-23

Tydligare stöd för prefekt vid ärenden som rör trakasserier och kränkningar

NYHET I arbetet med att Umeå universitet ska vara en tryggare studie- och arbetsplats har rektor beslutat om en ny handläggningsordning vid trakasserier och kränkningar. Den nya handläggningsordningen är ett tydligare stöd för prefekter och chefer med personal- och arbetsmiljöansvar. Information som vänder sig till studenter och medarbetare presenteras på sidorna "Om något händer".

Text: Anja Axelsson

Arbetet med att revidera handläggningsordningen var redan påbörjat när rektor beslutade om en extern utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet. Utvärderingen rekommenderade att handläggningsordningen ska ha ett tydligare fokus på att vara ett stöd för chefer med personal- och arbetsmiljöansvar.

—Det här är ett led i att fortsätta det viktiga arbetet med att universitetet ska vara en trygg studiemiljö och arbetsplats, säger Heidi Hansson, vicerektor för utbildning med ett särskilt ansvar för lika villkorsfrågor.

Handläggningsordningen tydliggör bland annat ansvarsfördelningen för utredning av ärenden, och beskriver rollen för den universitetsgemensamma gruppen för utredning av trakasserier och sexuella trakasserier. Vidare har Personalenhetens roll i utredningar och hur enheten ska stötta chefer i den här typen av ärenden blivit tydligare.

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier (regelverket)