"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-04

Tydliggörande pedagogik inom gymnasieskolans arbetsplatsförlagda lärande

NYHET Ett fruktbart samarbete mellan Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå och forskare från Pedagogiska institutionen har tagit form sedan 2022, och nu intensifieras insatserna för att förbättra undervisningen på skolans yrkesprogram.

Johan Hansson och Tord Göran Olovsson från Pedagogiska institutionen kommer under kommande läsår arbeta med projektet ”Tydliggörande pedagogik inom gymnasieskolans arbetsplatsförlagda lärande (APL)”. Projektet, som möjliggjorts både genom en sk. "Samverkanscheck" från Lärarhögskolan och medel från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse, fokuserar på att stötta lärarna i utvecklingen av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Initiativet grundar sig i behovet av att stärka elevernas lärande under APL-perioderna, där yrkeslärare tar ett stort ansvar för elevernas utveckling på arbetsplatsen. Forskningsinsatserna syftar till att erbjuda stöd och vägledning genom forskning och utvecklingsarbete.

”APL-perioderna kan vara särskilt utmanande för vissa elever och yrkeslärarna ansvarar för elevernas lärande på arbetsplatsen trots att lärarna inte är på plats”, berättar Tord Göran Olovsson.

Samarbetet innebär, med stöd av de nyss beviljade medlen från Ingemarssons stiftelse, bland annat att en förstelärare vid skolan under läsåret 2024/2025 kommer att arbeta med att utveckla undervisningen inom APL. Stödet från forskarna består främst av att tillhandahålla relevant forskning för att stödja projektets utveckling och utvärdering

"För oss är det en möjlighet att både bidra till skolans utveckling och bedriva forskning inom området", säger Johan Hansson.

Detta samarbete representerar en fördjupning av relationen mellan forskning och praktik, med målet att förbättra undervisningen och därigenom elevernas lärande på Anderstorpsgymnasiet.