"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tord Göran Olovsson

Tord Göran Olovsson

Jag arbetar som lärare främst vid lärarutbildningen. I min forskning intresserar jag mig för närvarande främst för didaktiska frågor i SO- ämnen, och bedömning och betygsättning i grundskolan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag undervisar på kurser vid främst lärarutbildningen. Min forskning har framför allt berört bedömning och betygsättning i grundskolan, men även andra didaktiska frågor. Min undervisning vid lärarutbildningen berör främst det allmändidaktiska fältet, och jag medverkar i synnerhet i kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan: Det handlar främst om lärares uppdrag, undervisning och ledarskap, samt bedömning av elevers kunskaper. Jag är utbildad grundskollärare och är legitimerad lärare med behörighet i ett antal ämnen i grundskolan och i ett par ämnen/inriktningar på gymnasiet.

Jag är även aktiv i Pedagogiska institutionens område Didaktik, utvärdering och bedömning (DUB). Jag disputerade 2015 och har sedan dess arbetat vid Pedagogiska institutionen, men även vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Läs mer om DUB

SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2022, (11) : 52-65
Boman, Anette; Lindinger, Katarina; Olovsson, Tord Göran
Journal of Social Science Education, Bielefeld University 2021, Vol. 20, (4) : 121-146
Olovsson, Tord Göran
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2020, (9) : 76-89
Hedlund, Anna; Olovsson, Tord Göran
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 98
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Olovsson, Tord Göran; et al.
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2018, (4) : 88-117
Olovsson, Tord Göran; Näsström, Gunilla
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 16, (1) : 135-160
Diehl, Monika; Olovsson, Tord Göran
Betygssättning i årskurs 4–6, Stockholm: Skolverket 2017 : 1-16
Olovsson, Tord Göran
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 170-184
Olovsson, Tord Göran
ECER 2016: Abstracts
Olovsson, Tord Göran
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 112
Olovsson, Tord Göran
Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Amsterdam: Elsevier 2015 : 424-431
Olovsson, Tord Göran
Education 3-13, Routledge 2015, Vol. 43, (6) : 741-753
Olovsson, Tord Göran
Performativity in education: an international collection of ethnographic research on learners' experiences, E&E Publishing 2014 : 283-300
Olovsson, Tord Göran
Education Inquiry, Vol. 5, (4) : 561-581
Olovsson, Tord Göran
NERA 41 st Congress, 7-9 March 2013, Reykjavik: Iceland: "Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education"
Olovsson, Tord Göran