"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tord Göran Olovsson

Arbetar som lärare främst vid lärarutbildningar samt har samverkansuppdrag. I min forskning intresserar jag mig för undervisning, lärande och bedömning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lärare i olika kurser främst vid lärarutbildningar samt har olika samverkansuppdrag, riktade mot undervisningsutveckling i skolor. Min forskning har framför allt berört bedömning och betygsättning i grundskolan, men även andra didaktiska frågor. Min undervisning i lärarutbildning berör främst det allmändidaktiska fältet, och jag medverkar i synnerhet i kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan: Det handlar främst om lärares uppdrag, undervisning och ledarskap, samt bedömning av elevers kunskaper. Jag är utbildad grundskollärare och är legitimerad lärare med behörighet i ett antal ämnen i grundskolan och i ett par ämnen/inriktningar på gymnasiet.

Jag disputerade 2015 och har sedan dess arbetat vid Pedagogiska institutionen, men även vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Piteå: Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun 2024, Vol. 3, (1) : 62-81
Olovsson, Tord Göran; Hansson, Johan; Granberg, Linda; et al.
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2022, (11) : 52-65
Boman, Anette; Lindinger, Katarina; Olovsson, Tord Göran
Journal of Social Science Education, Bielefeld University 2021, Vol. 20, (4) : 121-146
Olovsson, Tord Göran
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2020, (9) : 76-89
Hedlund, Anna; Olovsson, Tord Göran
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 98
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Olovsson, Tord Göran; et al.
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2018, (4) : 88-117
Olovsson, Tord Göran; Näsström, Gunilla
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 16, (1) : 135-160
Diehl, Monika; Olovsson, Tord Göran
Betygssättning i årskurs 4–6, Stockholm: Skolverket 2017 : 1-16
Olovsson, Tord Göran
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 170-184
Olovsson, Tord Göran
ECER 2016: Abstracts
Olovsson, Tord Göran
Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Amsterdam: Elsevier 2015 : 424-431
Olovsson, Tord Göran
Education 3-13, Routledge 2015, Vol. 43, (6) : 741-753
Olovsson, Tord Göran
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 112
Olovsson, Tord Göran
Performativity in education: an international collection of ethnographic research on learners' experiences, E&E Publishing 2014 : 283-300
Olovsson, Tord Göran
Education Inquiry, Vol. 5, (4) : 561-581
Olovsson, Tord Göran
NERA 41 st Congress, 7-9 March 2013, Reykjavik: Iceland: "Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education"
Olovsson, Tord Göran