"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-17 Uppdaterad: 2023-10-18, 08:52

UCMR PI Anders Johansson, ny professor i infektionssjukdomar

NYHET Det är av stor vikt att tidigt upptäcka och begränsa infektioner. Anders Johanssons forskning syftar till att förstå smittspridning och identifiera förebyggande åtgärder som förhindrar infektioner.

Text: Linn Eckeskog

Infektioner är vanliga hälsoproblem världen över. Medan somliga infektioner är relativt milda, är andra dödliga och kan spridas som pandemier. Anders Johanssons forskning syftar till att förstå smittspridning och identifiera förebyggande åtgärder som förhindrar infektioner – ett behov som har ökat i takt med en stigande medelålder, en ökad andel resistenta smittämnen och att sjukvården blir alltmer avancerad. I fokus för forskningen står själva smittämnet, men också hur människors beteenden, immunsystemet och miljöfaktorer påverkar. 

Anders Johansson har bland annat studerat vad som ligger bakom utbrott av infektionssjukdomen tularemi (harpest). Just nu leder han en studie av immunsvar efter covid-19-vaccinering med mer än 3 000 studiedeltagare på svenska äldreboenden. Anders Johanssons forskning gör det möjligt att med nya intelligenta system för analys av stora mängder hälsodata automatiskt upptäcka infektionsrisker. Utöver en stark upptäckarlust drivs han av att se komplexa vetenskapliga frågor lösas genom samarbeten. Ett exempel som han själv engagerat sig i är problemet med antibiotikaresistens, där det i dag finns tydligt stöd för konkreta åtgärder som kan bromsa den negativa utvecklingen.

Biografi

Anders Johansson föddes 1966 i Luleå och avlade masterexamen i medicin 1994. År 2002 disputerade han vid Umeå universitet i ämnet infektionssjukdomar, efter en tid vid Northern Arizona University och vid Centers for Disease Control and Prevention i USA, där ett mångårigt forskningssamarbete inleddes. Anders Johansson blev läkarspecialist 2006 och docent 2007. Han utsågs 2020 till ESCMID Fellow ”for professional excellence and outstanding service to the profession and the  society”, är General  Secretary of the Board i föreningen Nordic Society för Clinical Microbiology and Infectious Diseases och  ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32