"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-09 Uppdaterad: 2022-12-09, 10:39

Umeå deltar i svensk-japansk forsknings- och innovationsvecka

NYHET Den 15–18 november deltar en delegation från Umeå universitet i en bilateral forskningskonferens som arrangeras vid Kyushu University, Japan, tillsammans med 19 andra svenska och japanska universitet. Temat för konferensen är "Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world".

Text: David Meyers

Veckan för forskning och innovation är en del av MIRAI 2.0-projektet och programmet innehåller gemensamma aktiviteter och vetenskapliga möten inom nätverkets temaområden: åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, artificiell intelligens, innovation och entreprenörskap. Forskarna från Japan och Sverige möts, presenterar sin forskning samt diskuterar och utvecklar ytterligare projektidéer och innovationer.
 

– För Umeå universitet är MIRAI en fantastisk möjlighet för forskare att etablera ett långsiktigt samarbete mellan japanska och svenska kollegor inom flera vetenskapsområden. Vi ser fram emot det fortsatta idéutbytet och att våra unga forskare kan utveckla sina nätverk med andra forskare inom sitt område. För att stärka samarbetet än mer finns frömedel för projekt och kurser att ansöka om, ansökan stänger 1 December, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.
 
MIRAI 2.0 R&I veckan 2022 samlar forskare, studenter och universitetsledningar från de svenska och japanska medlemsuniversiteten i MIRAI 2.0, samt forskningsfinansiärer och beslutsfattare. Umeå universitet har varit medlem i MIRAI-projektet sedan 2017.

Parallella vetenskapliga sessioner inom artificiell Intelligens, hållbarhet, innovation och entreprenörskap, materialvetenskap samt åldrande

Carl-Johan Boraxbekk, professor vid Institutionen för strålningsvetenskap och medordförande för den tematiska expertgruppen inom åldrande, kommer att hålla ett inledningsanförande. Japan och Sverige är två länder som står inför liknande utmaningar med en växande åldrande befolkning, men som samtidigt är två mycket olika länder.
 
Tomas Blomquist, professor i företagsekonomi vid Handelshögskola, kommer att hålla en presentation med titeln " Experiences from the first meetings between tech startups and corporates: How do you prepare yourself?" vid den parallella vetenskapliga sessionen för gruppen för innovation och entreprenörskap.
 
Jennifer Frankel, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskap, kommer att hålla en presentation med titeln "High-intensity interval training (HIT) for older adults - Development of new training strategies" vid den parallella vetenskapliga sessionen inom gruppen för åldrande.
 
Irina Mancheva, postdoktor vid Institutionen för statsvetenskap, är medarrangör av en workshop, inom temaområdet hållbarhet, med titeln " Interdisciplinary approaches to research on global, regional and national policy goals – opportunities and hinders for local sustainability.”  Irina Mancheva är en av tre Umeåforskare som fått MIRAI:s frömedel för gemensamma forskningsprojekt.

Inom MIRAI finns ett särskilt fokus på forskare i tidiga skeden av karriären. Många deltagare är unga forskare och doktorander som kommer att få möjlighet att visa upp sin forskning vid postersessioner under tre dagar.

MIRAI R&I veckan är ett utmärkt tillfälle att förbättra och uppdatera min forskningskunskap inom materialvetenskap genom att utbyta idéer inom nationella och internationella forskargrupper och utveckla nya samarbetsnätverk.

- Mouna Rafei, doktorand vid Institutionen för fysik

Från Umeå universitet deltar:
Katrine Riklund, Ingrid Svensson, Gregory Neely, Carl-Johan Boraxbekk, Tomas Blomquist, Anne Ouma, Ida Asplund, Irina Mancheva, Jennifer Frankel, Mouna Rafei, Jia Wang, Xiuyu Wu, Siyang Wang, och Jenny Ahlinder Hagberg.

Besök MIRAI 2.0 R&I Week 2022 för mer detaljer

Om MIRAI 2.0

MIRAI 2.0 är ett treårig (2020-2023) akademisk samarbete mellan 20 universitet i Sverige och Japan som syftar till att främja långsiktigt forskningssamarbete mellan de två länderna genom:
 
·  Aktiviteter inom forskning, utbildning och innovation
·  Att förbereda forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär

Sedan projektet startade 2020 har flera digitala workshoppar, möten och konferenser arrangerats och mer än 30 nya svensk-japanska forskningsprojekt har inletts.

Mirai betyder framtid på japanska.

Projektets första fas pågick 2017-2019 och resulterade i flera gemensamma projektförslag och framgångsrika forskningssamarbeten. Projektet samordnas av Göteborgs universitet och Nagoya University i Japan.

www.mirai.nu

För mer information, kontakt:

Jenny Ahlinder Hagberg
Internationell strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 91