"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-30

Umeå-etnolog blir ny sekreterare för Kungl. Skytteanska Samfundet

NYHET Helena Pettersson utsågs den 28 maj 2022 till sekreterare för en av Sveriges kungliga vetenskapsakademier, Kungl. Skytteanska Samfundet. Pettersson valdes in som arbetande akademiledamot i maj 2017.

Text: Jonas Vågström

Pettersson är sedan 2013 docent i etnologi vid inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet där hon nu arbetar som biträdande prefekt med ansvar för forskning. Utöver olika uppdrag vid Umeå universitet är Pettersson också ordförande för arbetsgruppen ”Mobility & Migration” i The International Society for Ethnology & Folklore, SIEF.

Efter disputation 2007 arbetade Pettersson mellan 2007-2009 som post-doktoral forskare vid UCLA, Los Angeles, innan hon åter rekryterades till Umeå universitet. I sin egen forskning studerar Pettersson bland annat vetenskapskultur, kunskapsöverföring och arbetsmigration bland högutbildade, ofta med ett genusperspektiv. Dessa projekt har bland annat finansierats av Marcus & Marianne Wallenberg stiftelse och Vetenskapsrådet.

För mer infromation, kontakta:

Helena Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 55