"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-20

Umeå först med utbildning i polisiärt arbete på avancerad nivå

NYHET Som första universitet i Sverige erbjuder Umeå universitet fördjupande studier i ämnet polisiärt arbete.

Text: Elin Andersson

I Norge, Danmark, Finland och flera andra europeiska länder finns möjligheten för polisanställda att fördjupa sina kunskaper via akademisk vidareutbildning på avancerad nivå. Den typen av utbildning har hittills saknats i Sverige, men Umeå universitet har nu beslutat att från hösten 2022 erbjuda ett ettårigt magisterprogram i polisiärt arbete.

– I samhällsdebatt och från politiskt håll finns tydliga krav på att polisen ska kunna följa med i samhällsförändringar och i utvecklingen av metoder i polisiärt arbete. Denna nya utbildning ger studenterna ökad kompetens i hur de kan ta nya forskningsbaserade kunskaper och använda dem i den egna yrkespraktiken, säger Monica Burman, professor i rättsvetenskap och samordnare för det nya programmet.

Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet har sen länge en nära samverkan med både Polismyndigheten och andra myndigheter som Tullverket och Kronofogdemyndigheten. För att göra den nya utbildningen tydligt yrkesrelevant kommer yrkesverksamma personer från olika samverkanspartners att aktivt involveras både planeringsfas och undervisning.

En hållbar arbetsmiljö

Utbildningen hoppas bland annat kunna locka yrkesverksamma poliser och civilanställda inom polisen, och anställda inom verksamheter som tangerar polisiärt arbete, till exempel tullen, kriminalvården och kustbevakningen.

­– En del av utbildningen kommer att fokusera på hur man kan skapa en långsiktigt hållbar verksamhet i arbetsmiljöer som ibland är påfrestande. Polisarbete kan vara både fysiskt och psykiskt tungt. Studenterna kommer att få lära sig mer om stress, kommunikation och konflikthantering, och därmed få ökad kunskap om hälsa och hållbarhet inom polisiärt arbete, fortsätter Monica Burman.

Ökad medvetenhet om betydelse av kön, etnicitet och sexualitet

En annan viktig del i utbildningen är att studenterna kommer att få ökade kunskaper i hur frågor som rör makt, kön, etnicitet och sexualitet är relevant för polisens organisation och arbete.

– Ambitionen är att kunskapen ska ge en handlingsberedskap och förmåga att agera förändrande beträffande problem som har identifierats inom polisen, såsom sexuella trakasserier. Kunskapen behövs också för att kunna reflektera över polisiärt arbete i olika situationer, till exempel vid ingripanden och brottsutredningar, och i möten med brottsutsatta, misstänkta, vittnen och medborgare i allmänhet, säger Monica Burman.

Magisterprogrammet i polisiärt arbete kommer att erbjudas vid Umeå universitet från hösten 2022.

Kontaktinformation

Monica Burman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 32
Pontus Bergh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 20