"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-28 Uppdaterad: 2022-12-20, 08:02

Umeå i Sverigetopp i forskning om klinisk behandling

NYHET Forskningen vid Umeå universitet och Region Västerbotten håller sig väl framme i Vetenskapsrådets tilldelning 2019 av medel till klinisk behandlingsforskning. Bara Stockholm får mer.

Text: Ola Nilsson

Följande forskargrupper/projekt i Västerbotten får medel ur Vetenskapsrådets tilldelning 2019 för klinisk behandlingsforskning.

  • Nicklas Strömberg, Odontologi, Utvärdering av kariesprevention anpassad till genetisk orsak och risk. Bidrag till forskningsmiljö i tre år om totalt 14,7 miljoner kronor.

  • Oskar Hemmingsson, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, BRECLIM - En randomiserad studie av lokal behandling mot levermetastaser från bröstcancer. Bidrag till forskningsmiljö i tre år om totalt 12,8 miljoner kronor.

  • Christina West, Klinisk vetenskap/Region Västerbotten, Överföring av moderns bakterieflora till barn som föds med kejsarsnitt -en randomiserad kontrollerad multicenter studie. Bidrag till forskningsmiljö i fyra år om totalt 11 miljoner kronor.

  • Olov Rolandsson, Folkhälsa och klinisk medicin, Genomförbarhet och acceptans av multifaktoriell intervention för att förhindra demens hos personer med typ 2 diabetes och nedsatt kognitiv funktion - en pilotstudie. Projektbidrag om 1,2 miljoner kronor.

  • Gauti Jóhannesson, Klinisk vetenskap, Neuroprotektiv behandling av glaukom - En klinisk randomiserad studie för utvärdering av nikotinamid. Projektbidrag om 1,1 miljoner kronor.

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter, att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur att vara regeringens rådgivare i forskningsrelaterade frågor, samt att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskning.

Till Vetenskapsrådet

Kontakt

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93