"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-27

Umeå IK besökte studenter på Idrottsvetenskapliga programmet

NYHET Idrottsvetenskapliga programmet och studenterna på kursen Strategiskt ledarskap fick idag celebert besök. Patrik Sandström, sportchef och Elin Ernerstedt, spelare i Umeå IK berättade om UIK:s strategier och pågående arbete för att förverkliga föreningens mål och visioner.

Gästföreläsningen är också ett inslag under kursens gång för att studenterna djupare ska förstå hur teorier om ledarskap och genus kan integreras i ett strategiskt arbete för exempelvis stärkt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
- Det är värdefullt för studenterna att få en inblick i de tankar och strategier som ligger bakom de beslut som tas i en idrottsverksamhet, säger Inger Eliasson från Pedagogiska institutionen/Idrottshögskolan och som är lärare på kursen.
Läs mer om Idrottsvetenskapliga programmet

Foto: Inger Eliasson