Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med och påverka, leda och utveckla morgondagens idrott i idrottsföreningar, idrottsförbund, landsting, kommuner, privata företag och andra organisationer? Vid Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet – ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet – förbereds du för att arbeta med ledarskap, organisering och aktuella utvecklingsfrågor inom idrottens breda område.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Via kurser i idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, juridik och företagsekonomi kommer du att utveckla kompetens i strategiskt ledarskap och utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Du kan också välja att specialisera dig genom att läsa delar av utbildningen vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Umeå universitet ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet

Att studera vid ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet ger dig goda kontakter med idrottsorganisationer som du kommer att ha nytta av när du går ut i arbetslivet,exempelvis genom att skriva ditt examensarbete på uppdrag av en idrottsorganisation.

Möjlighet till värdefulla kontakter

Som IVP-student kommer du att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma och genom uppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Som del av Idrottshögskolan och Riksidrottsuniversitetet får du också möjligheter att arbeta ideellt i evenemang och andra externa uppdrag som ger dig både praktiska erfarenheter och värdefulla kontakter.

Studera utomlands

Termin 5 kan du välja att plugga utomlands. Vi har flera utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom ämnesområdet och som dessutom ger dig en internationell erfarenhet som ger dig möjlighet att spetsa din kompetens.

Programöversikt

År 1: Termin 1 (höst)
Terminstema: Samhälle, idrott och individens utveckling
Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7,5 hp
Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp
Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv, 5 hp
Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv, 5 hp
Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv, 5 hp

År 1: Termin 2 (vår)
Terminstema: Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område

Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område, 22,5 hp
- Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7,5 hp
- Moment 2: Strategisk ledning/strategiskt ledarskap inom idrottens område, 7,5 hp
- Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken, 7,5 hp
Idrottspedagogisk forskning 1, 7,5 hp

År 2: Termin 3 (höst)
Terminstema: Juridisk och företagsekonomisk styrning inom idrottens område

Idrottsjuridik, 15 hp
Företagsekonom, 15 hp
- Moment 1: Extern redovisning, 7,5hp
- Moment 2: Ekonomistyrning, 7,5hp

År 2: Termin 4 (vår)
Terminstema: Strategisk utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område

Marknadsföring, 7,5 hp
Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 22,5 hp
- Moment 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område, 7,5 hp
- Moment 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område, 7,5 hp
- Moment 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 7,5 hp

År 3: Termin 5 (höst)
Valbar termin - fördjupning/specialisering/internationalisering

Valbara/valfria kurser, 30 hp

År 3: Termin 6 (vår)
Uppsatstermin

Idrottspedagogisk forskning 2, 10 hp
Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15 hp, alternativt Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp
Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad, 5 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du till exempel att kunna leda och utveckla verksamheter inom idrotts- och hälsoområdet och andra områden som vi vet är i behov av kompetens inom styrning, organisering, ledning och andra pedagogiska processer, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetsmarknad

Idrottsvetarens arbetsmarknad är bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig, privat som ideell sektor.

Vanliga jobb

Som idrottvetare kommer du ha stora möjligheter att skapa din egen karriärväg efter examen. I och med ditt första jobb får du en mer formell tjänstetitel som sedan kan förändras under din yrkeskarriär. Exempel på sådana är idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent, förbunds- och föreningsutvecklare, verksamhetschef, medlemsrådgivare, sportchef, klubbdirektör, hälsostrateg och sportmanager. Utbildningen förbereder dig för att arbeta i en ledande position i verksamheter som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter.

Se filmen om Ola, som gick ut Idrottsvetenskapliga programmet för några år sedan.

Fortsatta studier

När du har avslutat dina studier vid Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling kan du fortsätta studera på avancerad nivå. Med en examen på avancerad nivå breddas dina karriärmöjligheter till att också omfatta möjlighet att söka till forskarutbildning.

Vid Umeå universitet är du behörig att söka vidare till följande kurser och program på magister- eller masternivå:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning
Magisteruppsats i idrottspedagogik
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.
 

Anmälan och behörighet

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5A/5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1276

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Camilla Jonsson