Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med och påverka, leda och utveckla morgondagens idrott i idrottsföreningar, idrottsförbund, landsting, kommuner, privata företag och andra organisationer? Vid Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet – ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet – förbereds du för att arbeta med ledarskap, organisering och aktuella utvecklingsfrågor inom idrottens breda område.

Under utbildningen

Via kurser i idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, juridik och företagsekonomi kommer du att utveckla kompetens i strategiskt ledarskap och utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Du kan också välja att specialisera dig genom att läsa delar av utbildningen vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Umeå universitet ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet

Att studera vid ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet ger dig goda kontakter med idrottsorganisationer som du kommer att ha nytta av när du går ut i arbetslivet,exempelvis genom att skriva ditt examensarbete på uppdrag av en idrottsorganisation.

Möjlighet till värdefulla kontakter

Som IVP-student kommer du att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma och genom uppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Som del av Idrottshögskolan och Riksidrottsuniversitetet får du också möjligheter att arbeta ideellt i evenemang och andra externa uppdrag som ger dig både praktiska erfarenheter och värdefulla kontakter.

Studera utomlands

Termin 5 kan du välja att plugga utomlands. Vi har flera utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom ämnesområdet och som dessutom ger dig en internationell erfarenhet som ger dig möjlighet att spetsa din kompetens.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du till exempel att kunna leda och utveckla verksamheter inom idrotts- och hälsoområdet och andra områden som vi vet är i behov av kompetens inom styrning, organisering, ledning och andra pedagogiska processer, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetsmarknad

Idrottsvetarens arbetsmarknad är bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig, privat som ideell sektor.

Vanliga jobb

Som idrottvetare kommer du ha stora möjligheter att skapa din egen karriärväg efter examen. I och med ditt första jobb får du en mer formell tjänstetitel som sedan kan förändras under din yrkeskarriär. Exempel på sådana är idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent, förbunds- och föreningsutvecklare, verksamhetschef, medlemsrådgivare, sportchef, klubbdirektör, hälsostrateg och sportmanager. Utbildningen förbereder dig för att arbeta i en ledande position i verksamheter som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter.

Se filmen om Ola, som gick ut Idrottsvetenskapliga programmet för några år sedan.

Fortsatta studier

När du har avslutat dina studier vid Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling kan du fortsätta studera på avancerad nivå. Med en examen på avancerad nivå breddas dina karriärmöjligheter till att också omfatta möjlighet att söka till forskarutbildning.

Vid Umeå Universitet är du behörig att söka vidare till följande kurser och program på magister- eller masternivå:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning
Magisteruppsats i idrottspedagogik
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.
 

Anmälan och behörighet

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5A/5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01276

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Camilla Jonsson