"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med och påverka, leda och utveckla idrottssverige genom idrottsföreningar, idrottsförbund, landsting, kommuner, privata företag och andra organisationer? På Idrottsvetenskapliga programmet förbereds du för att arbeta med ledarskap, organisering och aktuella utvecklingsfrågor inom idrottens breda område.

Nyhet 2024: Programmet innehåller nu praktik!

Under utbildningen

Genom kurser i idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, idrottsjuridik och företagsekonomi får du kompetens i strategiskt ledarskap och utvecklings- och förändringsarbete med fokus på idrottens område. Utbildningen innehåller också en valfri termin där du kan specialisera eller bredda utbildningsinnehållet efter dina egna önskemål.

Arbetslivsanknytning

På kursen "Utvecklings- och förändringsarbete i praktiken" sätter du teoretiska kunskaper i praktisk användning i en organisation inom idrottens område. Under utbildningen får du också möta före­trädare från arbetslivet, genom exempelvis inbjud­na gäster, platsbesök och arbetsmarknadsevent.

Studera utomlands

På den valbara terminen kan du välja att plugga utomlands. Vi har flera utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen som erbjuder kurser inom både det egna ämnesområdet och andra områden. Att skaffa sig internationell erfarenhet redan i grundutbildningen ger dig möjlighet att spetsa din kompetens och ditt CV. Läs mer om hur utbytesstudier fungerar och vilka alternativ som finns hos oss.

Programöversikt

Efter utbildningen

När dina studier är klara kan du ta ut en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.

Fortsatta studier

Efter avslutat program, kan du fortsätta studera på avancerad nivå. Med en examen på avancerad nivå breddas dina karriärmöjligheter ytterligare till att också omfatta möjlighet att söka till forskarutbildning. Exempel på områden att studera vidare inom efter IVP är inom idrottspedagogik, ledarskap och organisation, arbetsliv och hälsa samt folkhälsovetenskap.

Arbetsmarknad och vanliga jobb

Efter slutförd utbildning kan du leda och utveckla verksamheter inom idrotts- och hälsoområdet och andra områden som är i behov av kompetens inom styrning, organisering, ledning och andra pedagogiska processer, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Idrottsvetarens arbetsmarknad är bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig, privat som ideell sektor. Idrottsvetare har stora möjligheter att skapa sin egen karriärväg utifrån eget idrottsintresse. Utbildningen förbereder dig för arbete i en ledande position och i verksamheter som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter.

Exempel på jobb

- Idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent eller koordinator
- Förbunds- och föreningsutvecklare
- Verksamhetschef
- Organisationsutvecklare
- Tävlingsansvarig
- Idrottsadministratör
- Fritidskonsulent
- Fotbollskonsulent
- Kanslichef
- Akademichef
- Inkluderingsansvarig
- Generalsekreterare
- Sportchef
- Klubbdirektör
- Sportmanager

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.

Anmälan och behörighet

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 76 950 kr. Total studieavgift: 461 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1276

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Hur många platser finns det inom programmet?

Det finns 30 platser.

Hur söker jag?

Aktuella ansökningsperioder hittar du på antagning.se. Det är också där du kan anmäla dig till programmet.

Kan jag ansöka till programmet både på höst- och vårtermin?

Nej, IVP har enbart intag till hösten.

Vilka är det som söker och sedan börjar på programmet?

Av de som börjar på IVP så kommer övervägande från andra orter än Umeå, från storstad till landsbygd, från söder till norr. Förutom sökanden från Sverige, kommer också några från grannländerna Finland och Norge. Vissa kommer direkt från gymnasiet och andra har jobbat ett par år. Vi välkomnar alla att söka - oavsett ålder, kön och etnicitet.

Vilka meriter har de sista som antagits till programmet haft?

Antagningsstatistik hittar du på UHR:s sida. Skriv "Idrottsvetenskapliga programmet" i fritextrutan, välj vilken termin du vill se och Umeå universitet. Under fliken "urval 2" visas meriterna för de sist antagna i varje urvalsgrupp.

Måste man ha varit idrottare eller ledare tidigare för att klara kurserna?

Det finns inget krav på tidigare kunskaper inom ledarskap. Det lär du dig under utbildningen. Du behöver inte heller ha varit eller vara aktiv idrottare. Men det är en klar fördel om du har ett brinnande intresse för idrottsfrågor! Är du elitidrottare eller elittränare finns speciella avtal hos Idrottshögskolan att söka för att kunna kombinera studier med din idrottssatsning.

Ingår det praktik?

Ja. Under andra året ingår praktik. I kursen Utvecklings- och förändringsarbete i praktiken 15 hp, får du praktisera på en arbetsplats inom idrottens område under ca 10 veckor.

Jag ska göra värnplikten till hösten, kan jag söka ändå?

Ja, det kan du. Information om möjlighet att skjuta upp studierna på grund av just militärtjänst finns på www.studera.nu. Ansökan om att skjuta upp studierna görs vid Umeå universitet och i nära anslutning till att du fått ditt antagningsbesked. Gå in här: https://www.umu.se/utbildning/anmal-dig/anmalan-steg-for-steg/ansokan-om-anstand/

Kan jag läsa programmet på distans?

Nej. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, kan enbart läsas på campus i Umeå.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Camilla Jonsson