"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-21 Uppdaterad: 2019-12-16, 15:57

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016

NYHET Susanne Tafvelin får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016, inom området kommunal ekonomi. Hon får priset för att hon i sin forskning antar de utmaningar som stress och ledarskapsfrågor utgör i arbetslivet. Susanne är lektor vid Institutionen för psykologi.

Motiveringen lyder: "Susanne Tafvelin får priset för att hon visat på hög

grad av självständighet och vetenskaplig produktivitet. Hennes forskning inom arbets- och organisationspsykologi har ett fokus på ledarskap och arbetsrelaterad stress och ohälsa, och i sin forskargärning samverkar Susanne med relevanta parter ute i samhället. Susanne har med sin vetenskapliga kompetens och sitt breda nätverk nationellt och internationellt, både inom akademin och med berörda parter i samhället, visat på en stark utveckling och är i dag en lovande ung forskare med en forskning med potential att anta den samhällsutmaning som stress i arbetslivet utgör."

För närvarande leder Susanne Tafvelin ett forskningsprojekt som fokuserar på hur ledarträning av kommunala chefer kan öka medarbetares välmående och minska sjukfrånvaro. Hon bedriver mycket av sin forskning i samverkan med externa aktörer, bland annat Umeå kommun och Ledarskapscentrum Nord AB, och förväntas bidra med viktig kunskap av relevans inte bara för kommunal ekonomi utan även för andra organisationer.

Susanne har på kort tid byggt upp ett stort nätverk med forskare vid Umeå universitet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, samt med flera internationella toppforskare inom sitt område. Hon samverkar med både privat och offentlig sektor, och driver ett antal forskningsprojekt i nära samarbete med praktisk verksamhet.

Under doktorandtiden tillhörde hon Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE) i Umeå kommun. Avhandlingen hon skrev visar på vilken roll ledarskapet spelar för medarbetares hälsa och engagemang bland medarbetare i socialtjänsten. Efter disputationen var Susanne under två år anställd som postdok vid Karolinska Institutet. Där studerade hon hur organisatoriska åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress och ohälsa på bästa sätt implementeras, i ett nordiskt samarbetsprojekt finansierat av Nordiska Ministerrådet.

Susanne har vunnit flera priser och handleder för närvarande två doktorander. Hon är även en uppskattad pedagog och ansvarig för kurser på masternivå i organisationspsykologi på exempelvis Psykologprogrammet.


Uppmuntra unga forskare
Syftet med priset är att uppmuntra och ekonomiskt stödja unga lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur vid Umeå universitet. Priskommittén består av representanter från Umeå kommun och samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion den 21 maj. Prissumman är på 50 000 kronor.

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Tafvelin, Institutionen för psykologi