"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Susanne Tafvelin

Jag är leg. psykolog och docent vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-123 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör hur chefer påverkar medarbetares hälsa och hur ledarträning kan utformas så att chefer faktiskt lär sig nya färdigheter som de kan använda för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen. Jag är intresserad av både konstruktiva och destruktiva former av ledarskap och av både yngre och äldre chefers förutsättningar för att agera på ett sätt som främjar hälsa och trivsel hos medarbetare. I min forskning använder jag ofta kvantitativa metoder och ytterligare ett intresseområde är enkätmetodik och skalutveckling.

CoLeadR
Jag leder tillsammans med Robert Lundmark forskargruppen CoLeadR, och är huvudansvarig för två forskningsprojekt, det ena handlar om destruktivt ledarskap och det andra om unga chefers förutsättningar. Jag är även involverad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt, band annat om konflikter i arbetslivet.

Nyckelord
Ledarskap och hälsa, ledarträning, chefers förutsättningar, organisatoriska interventioner, destruktivt ledarskap, unga chefer.

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Susanne_Tafvelin

Forskargruppshemsida: CoLeadR

Applied Psychology: an international review
Stenling, Andreas; Nielsen, Karina; Olafsen, Anja Hagen; et al.
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Stockholm University Press 2023, Vol. 8, (1)
Abildgaard, Johan Simonsen; Tafvelin, Susanne; Christensen, Marit
Journal of Occupational and Organizational Psychology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 96, (1) : 33-55
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Irehill, Hanna; Lundmark, Robert; Tafvelin, Susanne
International Journal of Stress Management, Washington, DC: American Psychological Association (APA) 2023, Vol. 30, (4) : 376-387
Lundmark, Robert; Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 26, (1)
Olafsen, Anja H.; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
Applied Psychology: an international review
Roczniewska, Marta; Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; et al.
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 726-736
Tafvelin, Susanne; Hjelte, Jan; Schimmer, Robyn; et al.
Umeå universitet och Karolinska institutet 2023
Tafvelin, Susanne; Irehill, Hanna; Lundmark, Robert; et al.
Journal of Occupational and Organizational Psychology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 96, (1) : 165-181
Tafvelin, Susanne; Lundmark, Robert; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Stockholm University Press 2023, Vol. 8, (1)
Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Stenling, Andreas
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Stockholm University Press 2022, Vol. 7, (1)
Loeb, Carina; von Thiele Schwarz, Ulrica; Hasson, Henna; et al.
Journal of Change Management, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 22, (1) : 40-58
Lundmark, Robert; Richter, Anne; Tafvelin, Susanne
Journal of business and psychology, Springer 2022, Vol. 37 : 73-90
Nielsen, Karina; Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
Kunskapssammanställning, 2022:6
Tafvelin, Susanne; Lundmark, Robert; Stenling, Andreas
Gendered Norms at Work: New Perspectives on Work Environment and Health, Springer Nature 2021 : 1-11
Keisu, Britt-Inger; Brodin, Helene; Tafvelin, Susanne
Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health, Springer 2021 : 197-213
Keisu, Britt-Inger; Tafvelin, Susanne
Frontiers in Psychology, Vol. 12
Lundmark, Robert; Stenling, Andreas; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
Motivation and Emotion, Springer 2021, Vol. 45 : 75-90
Stenling, Andreas; Henning, Georg; Bjälkebring, Pär; et al.
Leadership & Organization Development Journal, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 42, (6) : 856-868
Tafvelin, Susanne; Hasson, Henna; Nielsen, Karina; et al.
Journal of leadership & organizational studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (1) : 60-75
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
Leadership & Organization Development Journal, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 41, (1) : 37-51
Hasson, Henna; von Thiele Schwarz, Ulrica; Tafvelin, Susanne
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 151-169
Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin; Tafvelin, Susanne
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 13, (2) : 173-188
Lundmark, Robert; Nielsen, Karina; Hasson, Henna; et al.
Human service organizations, management, leadership & governance, Routledge 2020, Vol. 44, (1) : 47-62
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Davis, Louise; Jowett, Sophia; Tafvelin, Susanne
Work, Aging and Retirement, Oxford University Press 2019, Vol. 5, (2) : 189-203
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
SH@W Safety and Health at Work, Elsevier 2019, Vol. 10, (2) : 180-187
Molnar, Malin Mattson; Schwarz, Ulrica Von Thiele; Hellgren, Johnny; et al.
Motivation inom träning, hälsa och idrott: Ett självbestämmande perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 357-392
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Lippincott Williams & Wilkins 2019, Vol. 61, (4) : E125-E131
Tafvelin, Susanne; Hasson, Henna
Journal of leadership & organizational studies, Sage Publications 2019, Vol. 26, (1) : 32-43
Tafvelin, Susanne; Hasson, Henna; Holmström, Stefan; et al.
Work & Stress, TAYLOR & FRANCIS LTD 2019, Vol. 33, (2) : 156-172
Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
Safety Science, Elsevier 2019, Vol. 120 : 25-31
Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; Simonsen Abildgaard, Johan; et al.
Stress and Health, John Wiley & Sons 2019, Vol. 35, (1) : 69-80
Tafvelin, Susanne; Schwarz, Ulrica von Thiele; Nielsen, Karina; et al.
European Journal of Work and Organizational Psychology, Routledge 2019, Vol. 28, (1) : 74-84
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas; Lundmark, Robert; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Stenling, Andreas
Stress and Health, John Wiley & Sons 2018, Vol. 34, (1) : 163-174
Lundmark, Robert; Schwarz, Ulrica von Thiele; Hasson, Henna; et al.
Scandinavian journal of work and organizational psychology, Stockholm University Press 2018, Vol. 3, (1)
Richter, Anne; Tafvelin, Susanne; Sverke, Magnus
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 430-448
Tafvelin, Susanne; Isaksson, Kerstin; Westerberg, Kristina
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Stockholm University Press 2018, Vol. 3, (1)
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 11, (3) : 143-158
Villaume, Karin; Tafvelin, Susanne; Hasson, Dan
Work & Stress, Taylor & Francis 2017, Vol. 31, (3) : 276-296
Lundmark, Robert; Hasson, Henna; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
Leading to Occupational Health and Safety: How Leadership Behaviours Impact Organizational Safety and Well-Being, John Wiley & Sons 2017 : 69-92
Tafvelin, Susanne
Journal of Business Research, ELSEVIER SCIENCE INC 2017, Vol. 75 : 1-7
Tafvelin, Susanne; Schwarz, Ulrica von Thiele; Hasson, Henna
Journal of Workplace Learning, Vol. 28, (3) : 115-129
Hasson, Henna; Schwarz, Ulrica von Thiele; Holmström, Stefan; et al.
Stress and Health, Vol. 32, (4) : 294-303
Hasson, Henna; von Thiele Schwarz, Ulrica; Nielsen, Karina; et al.
Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), Vol. 38, (5) : 493-504
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne