Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Personalbild Susanne Tafvelin

Susanne Tafvelin

Jag är leg. psykolog och docent vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-123 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör hur chefer påverkar medarbetares hälsa och hur ledarträning kan utformas så att chefer faktiskt lär sig nya färdigheter som de kan använda för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen. Jag är intresserad av både konstruktiva och destruktiva former av ledarskap och av både yngre och äldre chefers förutsättningar för att agera på ett sätt som främjar hälsa och trivsel hos medarbetare. I min forskning använder jag ofta kvantitativa metoder och ytterligare ett intresseområde är enkätmetodik och skalutveckling.

CoLeadR
Jag leder tillsammans med Robert Lundmark forskargruppen CoLeadR, och är huvudansvarig för två forskningsprojekt, det ena handlar om destruktivt ledarskap och det andra om unga chefers förutsättningar. Jag är även involverad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt, band annat om konflikter i arbetslivet.

Nyckelord
Ledarskap och hälsa, ledarträning, chefers förutsättningar, organisatoriska interventioner, destruktivt ledarskap, unga chefer.

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Susanne_Tafvelin

Forskargruppshemsida: CoLeadR

2020
Leadership & Organization Development Journal, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 41, (1) : 37-51
Hasson, Henna; von Thiele Schwarz, Ulrica; Tafvelin, Susanne
2020
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 151-169
Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin; Tafvelin, Susanne
2020
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 13, (2) : 173-188
Lundmark, Robert; Nielsen, Karina; Hasson, Henna; et al.
2020
Motivation and Emotion
Stenling, Andreas; Henning, Georg; Bjälkebring, Pär; et al.
2020
Human service organizations, management, leadership & governance, Routledge 2020, Vol. 44, (1) : 47-62
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin
2020
Journal of leadership & organizational studies
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
2019
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Davis, Louise; Jowett, Sophia; Tafvelin, Susanne
2019
Work, Aging and Retirement, Oxford University Press 2019, Vol. 5, (2) : 189-203
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
2019
SH@W Safety and Health at Work, Elsevier 2019, Vol. 10, (2) : 180-187
Molnar, Malin Mattson; Schwarz, Ulrica Von Thiele; Hellgren, Johnny; et al.
2019
Motivation inom träning, hälsa och idrott: Ett självbestämmande perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 357-392
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne
2019
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Lippincott Williams & Wilkins 2019, Vol. 61, (4) : E125-E131
Tafvelin, Susanne; Hasson, Henna
2019
Journal of leadership & organizational studies, Sage Publications 2019, Vol. 26, (1) : 32-43
Tafvelin, Susanne; Hasson, Henna; Holmström, Stefan; et al.
2019
Work & Stress, TAYLOR & FRANCIS LTD 2019, Vol. 33, (2) : 156-172
Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
2019
Safety Science, Elsevier 2019, Vol. 120 : 25-31
Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; Simonsen Abildgaard, Johan; et al.
2019
Stress and Health, John Wiley & Sons 2019, Vol. 35, (1) : 69-80
Tafvelin, Susanne; Schwarz, Ulrica von Thiele; Nielsen, Karina; et al.
2019
European Journal of Work and Organizational Psychology, Routledge 2019, Vol. 28, (1) : 74-84
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas; Lundmark, Robert; et al.
2019
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Stenling, Andreas
2018
Stress and Health, John Wiley & Sons 2018, Vol. 34, (1) : 163-174
Lundmark, Robert; Schwarz, Ulrica von Thiele; Hasson, Henna; et al.
2018
Scandinavian journal of work and organizational psychology, Stockholm University Press 2018, Vol. 3, (1)
Richter, Anne; Tafvelin, Susanne; Sverke, Magnus
2018
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 430-448
Tafvelin, Susanne; Isaksson, Kerstin; Westerberg, Kristina
2018
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Stockholm University Press 2018, Vol. 3, (1)
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
2018
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 11, (3) : 143-158
Villaume, Karin; Tafvelin, Susanne; Hasson, Dan
2017
Work & Stress, Taylor & Francis 2017, Vol. 31, (3) : 276-296
Lundmark, Robert; Hasson, Henna; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
2017
Leading to Occupational Health and Safety: How Leadership Behaviours Impact Organizational Safety and Well-Being, John Wiley & Sons 2017 : 69-92
Tafvelin, Susanne
2017
Journal of Business Research, ELSEVIER SCIENCE INC 2017, Vol. 75 : 1-7
Tafvelin, Susanne; Schwarz, Ulrica von Thiele; Hasson, Henna
2016
Journal of Workplace Learning, Vol. 28, (3) : 115-129
Hasson, Henna; Schwarz, Ulrica von Thiele; Holmström, Stefan; et al.
2016
Stress and Health, Vol. 32, (4) : 294-303
Hasson, Henna; von Thiele Schwarz, Ulrica; Nielsen, Karina; et al.
2016
Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), Vol. 38, (5) : 493-504
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne
2016
Safety Science, Vol. 81 : 35-45
von Thiele Schwarz, Ulrica; Hasson, Henna; Tafvelin, Susanne
2015
International Journal of Nursing Studies, Vol. 52, (2) : 543-554
Lornudd, Caroline; Tafvelin, Susanne; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
2015
Leadership in Health Services, Emerald Group Publishing Limited 2015, Vol. 28, (3) : 216-227
Westerberg, Kristina; Tafvelin, Susanne
2014
Copenhagen: 2014
Schéle, Ingrid; Hauer, Esther; Holmström, Stefan; et al.
2014
Journal of Applied Sport Psychology, Taylor & Francis 2014, Vol. 26, (2) : 182-196
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne
2014
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2014, Vol. 44, (4) : 886-904
Tafvelin, Susanne; Hyvönen, Ulf; Westerberg, Kristina
2014
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 56, (12) : 1302-1307
von Thiele Schwarz, Ulrica; Sjoberg, Anders; Hasson, Henna; et al.
2014
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2014, Vol. 22, (5) : 461-468
Westerberg, Kristina; Tafvelin, Susanne
2013
Advances in Developing Human Resources, Sage Publications 2013, Vol. 15, (2) : 163-176
Hasson, Henna; Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica
2012
Proceedings of the 10th European Academy of Occupational Health psychology Conference, European Academy of Occupational Health psychology, eaohp: 2012 : 350-350
Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Hansson, Henna; et al.
2011
Journal of Leadership and Organizational Studies, SAGE 2011, Vol. 18, (4) : 480-492
Tafvelin, Susanne; Armelius, Kerstin; Westerberg, Kristina
2011
The Work Environment: Impact of Technological, Social and Climate Change, Göteborg: 2011 : 87-87
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina
2009
The 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago, Spain, 2009
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina
2007
The 13:th European Congress of Work and Organizational Psychology : 85-85
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina

Forskargrupper

Kontakt
CoLeadR

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2023
1 januari 2019 till 31 december 2022
Publicerad: 21 mar, 2016