"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-10

Umeå marina forskningscentrum 25 år

NYHET I år är det 25 år sedan regeringen inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Sedan starten 1989 har många forskare och studenter tagit del av Umeå marina forskningscentrums fartyg, utrustning och specialkompetens när det gäller Sveriges havsområden.

– UMF har utvecklats till en viktig resurs för den marina forskningen både vid Umeå universitet och nationellt. Forskarna värderar särskilt högt möjligheten att ta prover med forskningsfartygen till havs, att få prover analyserade av ackrediterad personal samt att få tekniskt stöd vid större experiment vid exempelvis vår unika mesokosmanläggning, säger Johan Wikner, universitetslektor och föreståndare vid UMF.

Ett antal biologikurser vid Umeå universitetet förläggs till UMF – det kan gälla fältstudier i Snöanskärgården, utbildning i analys av prover i kurslaboratoriet och föreläsningar.

UMF har även en ledande roll när det gäller att övervaka havsmiljöns tillstånd, i samarbete med Havs-och vattenmyndigheten, länsstyrelser och andra myndigheter och har bidragit med kvalificerade analyser på regional, nationell och internationell nivå. Genom samordning mellan forskning och miljöövervakning har forskningsresultat nått havsmiljöförvaltningen, samtidigt som miljöövervakningens långa tidsserier kunnat nyttjas inom forskningen.

Johan Wikner är föreståndare vid UMF.

Den kunskap som forskning och miljöanalys tar fram sprids genom den årliga nationella tillståndsrapporten Havet, liksom den populärvetenskapliga tidskriften Havsutsikt och webbportalen Havet.nu. 

– Skolor och allmänhet får också del av kunskapen om havet genom många publika arrangemang i skolor och hamnar. Då får man bland annat se på havets organismer och besöka vårt forskningsfartyg.

De anställda firar med en personaldag i Snöanskärgården på fredag och middag med anhöriga på Norrbyskärsmuseet på kvällen.

Mer information om UMFs verksamhet:

Vid Umeå universitet är Umeå marina forskningscentrum, UMF, är en centrumbildning under teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Personalen består av 20 personer där miljöanalytiker, informatör, marinbiologer och marinkemister samt laboratorieingenjörer, tekniker, skeppare och ekonomiadministratör ingår. Forskare och lärare från främst institutionerna för ekologi, miljö och geovetenskap samt kemi använder anläggningen. UMF omsätter cirka 30 miljoner kr per år varav nära hälften kommer från externa uppdrag och bidrag. UMF ligger vid färjeläget i Norrbyn i anslutning till det nya marina reservatet i Snöanskärgården.
www.umf.umu.se

Föreståndare:

Johan Wikner, 2013 -Ulf Båmstedt, 2002-2012.Erik Lundberg och Agneta Andersson, 1999-2001 (Vikarierande)Erik Bonsdorff,1998-1999Johan Wikner, 1994-1997 (Vikarierande)
Åke Hagström, 1989- 1994

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wikner, föreståndare Umeå marina forskningscentrumTelefon: 070-34 27 782
E-post: johan.wikner@umu.se
Bildtext: Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn söder om Umeå.

Redaktör: Ingrid Söderbergh