"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-16

Umeå universitet – ett av Sveriges första riksidrottsuniversitet

NYHET Umeå universitet får möjlighet att bli ett av Sveriges tre första riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. Det har Riksidrottsstyrelsen beslutat.

– Det här är ett jätteroligt besked! Vi har arbetat för att bli ett riksidrottsuniversitet sedan 2011 och att vi nu blivit utvalda är en riktig kvalitetsstämpel, säger Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan, Umeå universitet.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundet sedan 2011 arbetat för att starta så kallade riksidrottsuniversitet. Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers möjlighet att leda utvecklingen med start 2015.
– Närmast väntar nu dialoger med universiteten för att diskutera hur vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för aktiva och tränare, förklarar Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet. 

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, ser fram emot den fortsatta dialogen och gläds mycket över nyheten.
– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger hon.

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.
– Vi är ett komplett idrottsuniversitet och kan erbjuda allt detta. Den nya certifieringen blir ett avstamp för att fortsätta utvecklingen av Umeå universitets idrottsverksamhet. Det här är ett arbete som har stor betydelse för elitsatsande ungdomar, och även för Sverige som idrottsnation, säger Marianne Sommarin, vice rektor för forskning vid Umeå universitet.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. Genom detta ska också möjligheterna till praktiknära idrottsforskning, forskning i direkt samverkan med idrottare, stärkas. Det skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att närma sig den akademiska miljön. 
– På sikt kommer detta stärka och utveckla svensk idrott. Vi vill också ge Sveriges elitidrottare ökade möjligheter att kombinera akademiska studier med idrott så att de har en annan karriär att fokusera på när elitidrottskarriären är över, säger Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet.

Elva universitet och högskolor har anmält intresse att bli certifierade riksidrottsuniversitet. Ännu flera kan tänka sig att vara så kallade idrottsvänliga lärosäten. På ett idrottsvänligt lärosäte finns möjlighet att anpassa sina studier för att kombinera dem med elitidrott.  Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet, Högskolan Halmstad, Malmö Högskola, Linköpings Universitet, Örebro universitet, Karlstad universitet, Högskolan Jönköping, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Teologiska högskolan och Uppsala universitet erbjuds istället för certifiering som riksidrottsuniversitet att få ställning som idrottsvänligt lärosäte.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pernilla ErikssonBiträdande föreståndare vid Idrottshögskolan
Telefon: 070-527 15 26

Peter MattssonIdrottschef på Riksidrottsförbundet
Tel: 08-699 60 60, 070-615 05 71

Redaktör: Karin Wikman