"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-16

Umeå universitet bygger forskargrupp kring federerade databaser

NYHET Umeå universitet bygger en lösning som ska göra databaser med känslig personinformation tillgängliga för forskare och samtidigt säkerställa den personliga integriteten. Samtidigt inrättas en ny tjänst inom ramen för en satsning på federerade databaser.

– Som en del av vår ambition att skapa en databaslösning som forskningsinfrastruktur etablerar vi en ny forskargrupp inom databassystem med ansvar för teknisk vägledning för uppbyggnaden av federerade databassystem, säger Erik Elmroth, professor vid Institutionen för datavetenskap.

Sedan en tid tillbaka pågår vid Umeå universitet en satsning för att bygga upp forskning och teknisk kompetens kring infrastruktur för federerade forskningsdatabaser. Genom federerade databaser går det att kombinera information från flera olika register virtuellt. För forskarna ser allt ut som en enda källa och de kan göra analyser på stora mängder data, utan att uppgifterna behöver förändras eller ens lämna sina ursprungliga dataägare.

– Säkerhetslösningar som skyddar den personliga integriteten för de som lämnat information till registren är den centrala uppgiften i uppbyggnaden av vårt federerade system, säger Anders Brändström, professor i historisk demografi.

Ny tjänst inrättas

Nu tar arbetet ytterligare fart i och med att en ny tjänst inrättas för att etablera en forskargrupp, helt central för universitets satsning på federerade databaser, vad gäller såväl forskning som teknisk vägledning kring t.ex. integritetslösningar och säkerhetsaspekter. Som del av satsningen får forskningsledaren redan från start möjlighet att rekrytera en postdoc och en doktorand.

Denna forsknings- och kompetensuppbyggnad är ett led i Umeå universitet satsning på att bygga upp en databasfederation för universitets viktigaste forskningsdatabaser, som t.ex. Demografiska databasen, MONICA, VHU, Biobanken Norr, Bygghälsodatabasen och ett stort antal nationella kvalitetsregister. Ett långsiktigt mål är att erbjuda en federationslösning på nationell och internationell nivå. Satsningen ligger i linje med den utredning som regeringen nyligen initierat och där Umeå universitet nämns som samarbetspartner i den planerade tekniksatsningen på området.

– Satsningen på en federerad databasinfrastruktur är central i Umeå universitets strategiska plan och vi förbereder oss för att inta en ledande roll såväl nationellt som internationellt, säger Marianne Sommarin, vice-rektor med ansvar för forskning vid Umeå universitet.

Se ytterligare information om den nya tjänsten

Redaktör: Mikael Hansson