"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-14

Umeå universitet får avslag på ansökningarna om ny förskollärarutbildning och ny yrkeslärarutbildning

NYHET Umeå universitet har, som landets övriga lärosäten, fått söka nya examenstillstånd hos Högskoleverket för att bedriva olika typer av lärarutbildning. I dag kom beskedet att ansökningarna om en ny förskollärarutbildning och en ny yrkeslärarutbildning avslagits.

De nuvarande lärarutbildningarna utvärderades så sent som 2008 med gott resultat.
– De studenter som går de pågående programmen kan vara trygga. De går utbildningar som är kvalitetssäkrade och utvärderade med goda resultat. De aktuella tillståndsprövningarna gäller de nya programmen. Möjligheten att får ut examen för de studenter som nu finns i universitetets olika lärarutbildningar påverkas inte av detta besked, förklarar Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Universitetet sände i juni, på basis av ett omfattande förberedelsearbete, in ansökningar om ett flertal tillstånd för att bedriva olika typer av lärarutbildning. Nu har besked kommit för två ansökningar och fler besked är att vänta.
– Att Högskoleverket inte ger Umeå universitet examenstillstånd för dessa lärarprogram är problematiskt. Ansökan var utvecklad enligt universitetsstyrelsens direktiv och i samråd med universitets- och fakultetsledningar. Vi får nu noga analysera motiven till avslaget, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Högskoleverket, HSV, har bedömt att Umeå universitet inte har uppvisat tillräcklig kompetens inom förskollärarområdet för att få ett nytt examenstillstånd. Vidare anför HSV att de båda ansökningar som nu har behandlats är otydliga vad gäller utbildningarnas uppläggning.

– Behovet av förskollärare i regionen är stort och en bärande tanke i reformen av hela skolsystemet är att ge en bättre grund för elevers utveckling i skolan genom att uppgradera förskolan. Sett i det perspektivet är det viktigt att Umeå universitet fortsätter att utbilda förskollärare. Beslutet medför också en oro för framtida tillgång på yrkeslärare, säger Lena Gustafsson.

Besked angående grundlärarexamen är aviserat till fredag den 17 december. Umeå universitet kommer därefter att analysera utfallen. En fullständig analys och därpå baserad handlingsplan kan inte upprättas förrän senare eftersom HSV i dagarna meddelat att examenstillstånd för ämneslärarutbildning kommer att fattas först den 18 januari.
– Vilka helhetsbedömningar som Högskoleverket gjort vet vi inte nu. Vi kommer att avvakta med vår analys och våra åtgärder till dess att vi har utfallet för samtliga ansökningar, säger Björn Åstrand.

Kontaktpersoner:Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.seMobil: 070-493 85 27Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education
E-post: bjorn.astrand@use.umu.seTel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Carina Dahlberg