"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-18

Umeå universitet får examenstillstånd för de flesta ämneslärarutbildningarna

NYHET Högskoleverket har meddelat att Umeå universitet får examenstillstånd för både ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7 till 9 och gymnasiet inom ett flertal av de sökta ämnena.

Högskoleverket, HSV, har gett grönt ljus till ämnesläraransökningarna i engelska, matematik, historia, geografi, religion, samhällskunskap, idrott och hälsa, svenska som andra språk samt bild. Universitetet får också utbilda lärare i hem- och konsumentkunskap samt lärare i textilslöjd och trä- och metallslöjd för årskurs 7 till 9.

– Det är glädjande att HSV ser positivt på ansökan inom flertalet av de sökta ämnesområdena. Umeå universitet har en lång tradition av lärarutbildning. Vi avser att bygga vidare på den och på tillgången av hela den kompetens som ett stort universitet som vårt kan erbjuda, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

HSV har samtidigt avslagit Umeå universitets ansökan om att ge ämneslärarutbildning inom svenska, samiska, spanska, franska, tyska samt musik. Motiveringen är i huvudsak likartad jämfört med de tidigare avslagna ansökningarna; att styrdokumenten var otydliga.

– Nu tar vi in dessa avslag i den pågående analysen av utfallet av samtliga ansökningar. När det gäller utbildningen av lärare i svenska har vår ansökan också fått påpekanden. Det är särskilt allvarligt. Vi måste nu göra det som behövs för att säkerställa fortsatt lärarutbildning inom området, säger Björn Åstrand, rektor vid School of Education.

– Vi har under julhelgerna organiserat arbetet med att analysera utfallen och revideringen av ansökningarna. Under hösten, efter det att ansökningar lämnades in, har ett omfattande arbete gjorts som HSV inte har tillgång till. Vi kommer att gå in med nya ansökningar så snabbt som möjligt, men inom vissa områden kan det ta längre tid. Umeå universitet är fast besluten att även framöver bedriva lärarutbildning på bred front samt att ge våra lärarstudenter en utbildning av högsta möjliga kvalitet, säger Lena Gustafsson.

HSV:s avslag berör inte de pågående lärarutbildningarna. Det är utbildningar som är kvalitetssäkrade och utvärderade med goda resultat sedan tidigare. De aktuella tillståndsprövningarna gäller de nya programmen. Möjligheten att få ut examen för de studenter som nu finns i universitetets olika lärarutbildningar påverkas inte.

Kontaktpersoner:Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
E-post: rektor@adm.umu.seTel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education
E-post: bjorn.astrand@use.umu.seTel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12,

HSV:s bseslut

Redaktör: Carina Dahlberg