"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-15

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola

NYHET Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har beviljat 40 miljoner kronor till den nya forskarskolan UPGRADE, i vilken tio lärosäten samverkar. Syftet är att stärka lärares förmåga att digitalisera undervisningen. Som värd och samordnare för forskarskolan står Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

I Sverige har lärarutbildningarna en strategisk betydelse för lärarstudenter men också för skolans och förskolans digitalisering. Under många år har dock lärarutbildningarna varit ett eftersatt område när det kommer till tillgängliga forskningsmedel. Det finns därför stora behov av att öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning för att såväl stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningarna som för att med bibehållen kvalitet kunna öka utbildningskapaciteten.

I forskarskolan UPGRADE ingår även KTH, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Forskarskolan UPGRADE kommer att anta minst nio doktorander de närmaste åren.

– Vi har redan ett framgångsrecept i forskarskolan GRADE som vi fick medel till 2018 och UPGRADE är en naturlig fortsättning. Tillsammans bildar de en helhet med fokus på digitala teknologier inom såväl lärarutbildning som i skolväsendet i stort, säger J. Ola Lindberg, professor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet och koordinator för de båda forskarskolorna.

Läs mer om forskarskolan GRADE.
Läs mer om verksamhetsområdet Lärande och IKT