Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Lärande och IKT

Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet, polisen, räddningsverken och privata företag är bara några exempel där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Presentation

Inom området Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har vi under nästan 15 års tid fokuserat på frågor relaterade till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i pedagogiska praktiker. Det finns många möjligheter i samband med användning av IKT, men också utmaningar som måste identifieras och lösas.

Idag är IKT högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Inom LICT intresserar vi oss bland annat för skola, universitet, polis, räddningsverk och privata företag – pedagogiska praktiker där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Exempel på forskningsfrågor

  • Hur arbetar organisationer strategiskt och operativt för att använda IKT på ett sätt som skapar möjligheter för hållbar organisationsutveckling och arbetsplatslärande?
  • Vilka metoder kan utvecklas och tillämpas för att utvärdera olika aspekter av genomförandet och användningen av ny teknik i offentlig och privat sektor?
  • Hur kan teknikrika miljöer designas för att uppmuntra särskilda undervisnings- och lärandeprocesser samt studieresultat?
  • Hur har införandet av IKT inom utbildning och på arbetsplatser bidragit till en förändrad förståelse för bedömning och metoder för att utvärdera verksamheter.

Läs mer om GRADE forskarskola
Läs mer om DIGSUM - enheten för samhällsvetenskaplig digital forskning

Kontakt

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Digitala konferenser

Remote teaching in the Nordic countries
Remote teaching in the Nordic countries

Lyssna på presentationerna i efterhand, från symposiet 6-7 maj 2020.

Välkomna till symposiet 12 november!
Välkomna till symposiet 12 november!

Det kommer att handla om några nordiska exempel på lärarutbildningens digitalisering.