Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lärande och IKT

Forskargruppen Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har under nästan 15 års tid fokuserat på frågor som rör implementering, integrering och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i pedagogiska praktiker. Det finns många möjligheter i samband med användning av IKT, men också utmaningar som måste identifieras och lösas.

Idag är IKT högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Inom LICT intresserar vi oss bland annat för som skola, universitet, polis, räddningsverk och privata företag – pedagogiska praktiker där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Exempel på forskningsfrågor

  • Hur arbetar organisationer strategiskt och operativt för att använda IKT på ett sätt som skapar möjligheter för hållbar organisationsutveckling och arbetsplatslärande?
  • Vilka metoder kan utvecklas och tillämpas för att utvärdera olika aspekter av genomförandet och användningen av ny teknik i offentlig och privat sektor?
  • Hur kan teknikrika miljöer designas för att uppmuntra särskilda undervisnings- och lärandeprocesser samt studieresultat?
  • Hur har införandet av IKT inom utbildning och på arbetsplatser bidragit till en förändrad förståelse för bedömning och metoder för att utvärdera verksamheter.

Läs mer om profilområdet LIKT
Läs mer om forskning vid Pedagogiska institutionen

Projektansvarig

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38