"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-30

Umeå universitet går starkt framåt i internationell rankning

NYHET Umeå universitet avancerar till plats 251–300 i Times Higher Educations senaste rankning av världens universitet, vilket är en dramatisk ökning från 2014–2015 då universitetet hamnade på plats 351–400. Rankningen räknas som en av de mest prestigefulla universitetsrankningarna i världen.

– Att vi klättrar så pass många placeringar är mycket glädjande, och att återigen rankas bland världens 300 främsta universitet är ett gott betyg. Times Higher Educations rankningslista tillhör de mest välrenommerade, och även om rankningar rymmer långt från hela sanningen visar resultaten att vi är ett internationellt universitet att räkna med, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.Times Higher Education är en brittisk tidskrift som sedan 2004 årligen har publicerat ett världsomspännande rankningssystem över universitet. I denna rankning värderas de 800 främsta lärosätena baserat på 13 indikatorer grupperade i fem områden: utbildning, forskning, citeringar, forskningsintäkter från industrin och internationalisering.Umeå universitets högsta betyg gäller området citeringar, där Umeå universitet hör till den översta fjärdedelen av de rankade universiteten i världen. Bland enskilda indikatorer ligger Umeå universitet ännu högre när det gäller andelen tidskriftspublikationer som har minst en internationell medförfattare.– Att Umeå universitet har ett fortsatt bra anseende inom forskningen är väldigt viktigt, inte minst för att vi är ett internationellt rekryterande universitet. Universitetet har medvetet arbetat för att förbättra citeringsmönstret under den senaste tiden, men det är ett långsiktigt arbete som vi följer genom egna analyser snarare än utfallet i rankningar, säger Lena Gustafsson.Värdet citeringar grundas på publiceringar och forskningsresultat under åren 2010–2014. Jämfört med föregående år har dock Times Higher Education bytt från databasen Web of Science till Scopus och gjort vissa andra metodändringar, varför siffrorna inte är direkt jämförbara.Totalt elva svenska lärosäten rankades i listan för 2015–2016 med Umeå universitet på en delad niondeplats. Tidigare i år rankade THE Umeå universitet på plats 51 bland the bästa hundra universiteten i världen under 50 år.
– Studenter och deras familjer, akademiker, universitetsledare och likaså regeringar litar på resultatet av THE World University Rankings. Att Umeå universitet når plats 251–300 i världen är en fantastisk prestation värd att fira, säger Phil Baty, redaktör på Times Higher Education Ranking.

Läs mer:

Hela rankningen från Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 (på engelska)THE 100 under 50 år 2015

Redaktör: David Meyers